Sözcü Plus Giriş

İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

İşçilerin işe gelmedikleri durumlar karşısında nasıl bir yol izleyerek iş akdi feshi konusunda sorunlar oluşmaktadır. Peki, izin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

08:29 -
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

Bir iş sözleşmesinin sona ermesinde esas olan, belirli süreli akitler için sürenin bitmesi, belirsiz süreli akitler için ise, sözleşmenin bildirimli fesih yoluyla sona erdirilebilmesidir. Ancak, bazen öyle durumlar ortaya çıkabilir ki, iş sözleşmesinin derhal sona erdirilebilmesi gerekli olur. Akdin belirli süre için de olsa sürdürülebilmesi katlanılmaz bir duruma gelebilir. İşte bu durumlardan biri de işe devamsızlıktır. Şimdi, izin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatmaya çalışacağız…

İZİN ALMADAN İŞE DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

4857/25-II iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işçinin iş sözleşmesi, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı ödenmeksizin fesih edilebilmektedir.

İLGİLİ HABERMazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?Mazeret izinleri işveren tarafından yıllık izin hakkından düşülebilir mi? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?
Son güncelleme: android-time 08:31 20.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more