Sözcü Plus Giriş

Kaç yıldan sonra kıdem tazminatı alınabilir?

Kıdem tazminatı, çalışanların işten ayrılması üzerine aldığı paradır. İşçiler yıllara göre az veya çok kıdem tazminatı alabilmektedirler. İş Kanunu'yla da bu hak yasal güvence olarak korunmuştur. Kaç yıldan sonra kıdem tazminatı alınabilir? sorusunun cevabı haberimizde.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:20, 22/10/2018
Kaç yıldan sonra kıdem tazminatı alınabilir?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince çeşitli nedenlerle işten çıkarılan işçiye ödenen paraya Kıdem Tazminatı denir. Çalışanın haklarını korumak için verilen kıdem tazminatını almak içinse gerekli koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

1475/14 kapsamında çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. (https://www.csgb.gov.tr/home/contents/faq/iskanunu/) Buna göre:

-Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,

-İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,

-Askerlik görevi nedeni ile

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile

-Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,

-İşçinin ölümü nedeni ile iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

KAÇ YILDAN SONRA KIDEM TAZMİNATI ALINIR?

Aynı işyerinde çalışmak koşuluyla, çalışma süresi 1 yılı geçen kişiler Kıdem Tazminatı almaya hak kazanır. Ancak bu durum kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi için geçerli değildir.

İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

– İşyerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.
– İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.
– İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.
– İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi
– İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.
-İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’da giriş-çıkışı yapılması.
– İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.
– İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.
– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.
– Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması
– Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.
-Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

İlginizi Çekebilir2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?İlginizi ÇekebilirKıdem tazminatı ödenmezse ne olur?Kıdem tazminatı ödenmezse ne olur?İlginizi ÇekebilirMalulen emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?Malulen emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi?
Yayınlanma Tarihi:08:19,