Sözcü Plus Giriş

Kamu tahsilatlarında ödeme ve elektronik para kuruluşları dönemi başlıyor

Kamu kurumlarındaki tahsilat ve ödeme işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılabileceğine ilişkin tebliğin Resmî Gazete'de yayımlanması ile birlikte kamu tahsilatlarında yepyeni bir dönemin kapısı aralandı. Tebliği değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Son derece yerinde bir karar. Böylece kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönemi başlatacağız” dedi.

13:01 -
Kamu tahsilatlarında ödeme ve elektronik para kuruluşları dönemi başlıyor

Ödeme ve Para Kuruluşları Derneği (ÖDED), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan hazırlık neticesinde, kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılacağına dair açık hükmün eklendiği “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmî Gazete’de yayınlandı.

AYNI STATÜDE HİZMET VEREBİLECEĞİZ

“Bu tebliğ ile birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kamu kurumlarının tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesine dair entegrasyon sürecinde önemli bir eşik geçilmiştir” diyen ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Artık kamu tahsilatlarında bankalar ve PTT ile aynı statüde hizmet verebileceğiz. Böylelikle kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönem başlıyor. Kamu ödemelerinde bankacılıkla tanışmamış 26.4 milyon birey, 2.7 milyon KOBİ ve 1.8 milyon esnafa çok daha kolay ve erişilebilir hizmet sunacağız.”

İŞTE TEBLİĞ KAPSAMINA GİREN O KURUMALAR

“Kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.yi ve yurtiçinde yerleşik bankalar aracılığıyla olmak koşuluyla ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını da kullanabilir” denilen tebliğin kapsamına giren kurumlar ise şöyle:

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları ile bu maddede sayılan kurumların; bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

Son güncelleme: 13:07 06.03.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more