Kamuya ithalat yasağı

Şirketlerin yurtdışından dövizle borçlanmasına sınır getiren hükümet şimdi de kamu kurum ve kuruluşlarının ithalat yapmasını yasakladı. Cari açığın 47 milyar doları aşmasının hemen ardından alınan kararla yaklaşık 12 milyar dolarlık kamu ithalatının frenlenmesi, bu alımların yerli üreticilerden karşılanması hedefleniyor.

Kamuya ithalat yasağı

Ekonomi Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışından yapacağı ithalata izin şartını getiren bir tebliğ yayınladı. 1 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak düzenlemeye göre, bütün kamu kurum ve kuruluşları yurt dışından mal alabilmek için öncelikle İthalat Genel Müdürlüğü'nden yazılı izin talebinde bulunacak. Genel Müdürlük yapılacak ithalatın ülke yararına olup olmadığı ile yurtiçinde üretilip üretilmediğine bakıp kararını verecek. İzin çıkarsa, bir yıl süreyle geçerli olan izin belgesi gümrüğe beyan edilip ithalat yapılacak. İzin çıkmazsa ithalat yapılamayacak. Karar verilirken uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler de dikkate alınacak.

SARAYA YASAK YOK

Kamuya getirilen ithalat yasağı Cumhurbaşkanlığı için uygulanmayacak. Buna göre, cumhurbaşkanının kişisel ihtiyaçları ile ikametgahı için gereken eşyalar bir izne ihtiyaç duyulmadan yurtdışından doğrudan ithal edilebilecek. Ayrıca askeri ve istihbarata yönelik her türlü silah araç ve gereçleriyle bu amaçla kullanılacak eşyalar da yasak kapsamı dışında tutuldu. Eğitim, sağlık, ulaştırma, bilimsel araştırmaya yönelik mallar ile hayvan ithalatı sırasında hayvanlar için gereken saman ve yemler kapsam dışında kaldı. Petrol, doğalgaz ve madeni yağların ithalatında da izin belgesi aranmayacak. Makine ekipman ve inşaat malzemelerinin ithalatına ise izin verilmeyecek.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...