Kendi işyerinde sigortalı olmak 2018: İşyeri sahibi Bağkurlu olmak zorunda mı?

Normal şartlarda işverenlerin Bağ-Kur veya yeni adıyla 4/b sigortalısı olması gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, bir çok kişi kendi işyerinde, şirketinde veya dükkânında işçi olarak veya başka bir deyişle SSK’lı olarak çalışmak istemektedir. Şimdi kendi işyerinde sigortalı olmak 2018 ve İşyeri sahibi Bağkurlu olmak zorunda mı? gibi merak edilenleri açıklamaya çalışacağız...

Kendi işyerinde sigortalı olmak 2018: İşyeri sahibi Bağkurlu olmak zorunda mı?

SGK’da yer alan uygulamaya göre, 1 Mart 2011 tarihinden önce kişinin aynı anda hem ticari faaliyette bulunup hem de hizmet akdiyle çalışması halinde sigortalılıkta teklik ilkesi gereği ayrı ayrı sigortalılık ilişkisi kurulmaz ve önceden başlayan sigortalılığa geçerlilik tanınırdı.

Dolayısıyla 4A SSK kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken aynı zamanda bir şirketten hisse alarak ortak olan kişi 4B kapsamında Bağ-Kur sigortalısı sayılmazdı. 4A kapsamında sigortalığı sona erene ya da kesintiye uğrayıncaya kadar, 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılığı devreye girmezdi. Bu dönemde şirket ortakları kendi iş yerlerinden de 4A kapsamında sigortalı bildirilebilirdi. Kişinin 4A kapsamında sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması halinde takip eden günden itibaren 4B kapsamında sigortalılık devreye girerdi. Bu kişi daha sonra bir işveren yanında yeniden hizmet akdiyle çalışsa bile ticari faaliyette bulunduğu sürece 4/a SSK kapsamında yeniden sigortalı sayılamazdı.

Önceden başlayan sigortalılığın geçerli olacağı ilkesiyle çelişen ve sigortalı lehine sonuç doğuran iki önemli uygulama bulunuyor.

Birinci uygulama; 1 Ekim 2008 tarihine kadar 4/b kapsamında kayıt ve tescil yaptırması gerektiği halde kayıt ve tescilini yaptırmayan şirket ortağının kendi şirketinden sigortalı bildirilmesi.

İkinci uygulama; 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 5 yılı aşan borç nedeniyle 4/b kapsamındaki sigortalılığın primi ödenmiş son ayı karşılayan dönem itibariyle durdurulması ve şirket ortağının kendi şirketinden sigortalı olması hali. Bu iki şarttan birini sağlayan şirket ortakları, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da kesinti oluşmadığı sürece kendi şirketinde 4/a SSK sigortalı olabilir.

BAĞ-KUR KAYDI BULUNMAYANLARIN DURUMU

1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırması gereken şirket ortakları Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamışsa ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortağı olduğu şirketten 4A kapsamında sigortalı bildirilmeye başlamışsa kesinti oluşmadığı sürece ortağı olduğu şirketten yapılan 4A kapsamındaki sigortalılık geçerli olacaktır.

BAĞ-KUR’A KAYIT YAPTIRMIŞ OLANLAR

1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur'a kayıt ve tescil yaptırmakla birlikte 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle Bağ-Kur'a 60 aydan daha fazla borcu bulunan kişilerin sigortalılığı primi ödenmiş son ayı karşılayan dönem itibariyle durdurulur. Ticari faaliyet devam ediyorsa 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yeniden 4B kapsamında sigortalılık başlatılır.

İşte bu durumda olan şirket ortaklarından 30 Nisan 2008 tarihinden önce kendi şirketinden 4A kapsamında sigortalı olup bu sigortalılığı 1 Mayıs 2008 tarihine sarkanların 4B kapsamındaki sigortalılığı yeniden başlatılmaz. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra kesinti olursa bir daha kendi şirketinden 4A kapsamında sigortalı bildirilemez.

15 Mayıs 2000 tarihinde bir limited şirkete ortak olan ve Bağ-Kur'a kayıt yaptırıp 30 Aralık 2002 tarihine kadar prim ödeyen sigortalı 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren kendi şirketinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmişse, her ne kadar kendi şirketindeki sigortalılığı geçersiz gibi görünüyor olsa da bu kişinin 30 Nisan 2008 tarihi itibariyle 60 aydan fazla Bağ-Kur prim borcu olduğu için Bağ-Kur sigortalılığı 30 Aralık 2002 itibariyle durdurulduğundan ortağı olduğu şirketteki SSK sigortalılığı geçerli sayılacak 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra kesinti oluşmadığı sürece kendi şirketinden 4/a kapsamında sigortalı olmayı sürdürebilecek.

1 EKİM 2008 SONRASINDA DURUM

1 Ekim 2008'den sonra 4A kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerine limited şirketse ortak, anonim şirketse yönetim kurulu üyesi olanların 4A kapsamındaki sigortalılıkları bu tarihten bir gün önce sona erer. Kişi, şirket ortaklığının/yönetim kurulu üyeliğinin başladığı tarihte zorunlu olarak 4B kapsamında sigortalı sayılır. Bu sürelerde kişi 4A kapsamında sigortalı bildirilse dahi bu sigortalılık geçerli sayılmaz.

Örneğin; kişi 15 Kasım 2009 tarihinde 4A kapsamında sigortalı olarak çalıştığı X Ltd. Şti. iş yerine 10 Mart 2010 tarihinde ortak olmuş ise 4/a SSK kapsamındaki sigortalılığı 9 Mart 2010 tarihinde sona erer. 10 Nisan 2010 tarihinde 4/b kapsamında Bağ-Kur sigortalılığı başlar.

İŞYERİ SAHİBİ BAĞKURLU OLMAK ZORUNDA MI?

5510 sayılı kanunun 4/1b maddesi Bağkurlu olmak zorunda olanlar konusuna açıklık getirmektedir. Buna göre, 4b bağkur kapsamında zorunlu olarak prim ödemesi gereken kişiler şunlardır;

– Gerçek ya da basit usül vergi mükellefleri (Vergi kaydının açıldığı tarih itibariyle başka kapsamda çalışması yoksa zorunlu olarak bağkur başlatılır)
– Gelir vergisinden muaf olan ancak esnaf ve sanaatkarlarda kaydı olanlar,
– Kollektif şirket ortakları,
– Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,
– Donatma iştiraki ortakları,
– Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
– Limited şirketlerin ortakları,
– Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
– Köy ve mahalle muhtarları,
– 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,
– Tarımla uğraşanlar Ziraat odalarında/il ilçe tarım müdürlüklerinde çiftçi kaydı olanlar kısaca ÇKS kaydı olanlar.

Şirket sahibi başka yerde sigortalı olabilir mi? Sigortalı çalışan şirket kurabilir mi? İlginizi Çekebilir Şirket sahibi başka yerde sigortalı olabilir mi? Sigortalı çalışan şirket kurabilir mi? İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir? İlginizi Çekebilir İşten çıkış bildirgesi nedir? Sigortalı işten çıkış bildirgesi nasıl verilir?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...