Kentsel dönüşüm sorgulama: Nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar…

Depreme dayanıksız, yıpranmış eski ve modern yaşam standartlarına uymayan evlerin yıkılarak yeniden belirli kural ve çerçevelerde yapılmasına kentsel dönüşüm denir.  Kentsel dönüşüm sorgulama nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm sorgulama: Nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm için gerekli evraklar…

Planlama veya altyapı hizmetleri bakımından yetersiz, ‘Deprem Risk Raporu' sonucuna göre deprem riskli, hasarlı, ekonomik ömrünü tamamlamış binalar için hak sahiplerinin ortak kararı ile kentsel dönüşüme başvurulabilir. Bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için binadaki kat malikleri, yapılacak olan oylama ile 2/3 çoğunluğu sahip olmalıdır. 2/3 çoğunlukla binanın nasıl yapılacağına karar verir ve ‘bina ortak karar protokolü' hazırlanır. Kentsel dönüşüme karar verildiyse devreye müteahhitler girer.

Sahip olduğunuz konutun Kentsel Dönüşüme uygun olup olmadığını Büyükşehir Belediyesi'nin ‘kentsel dönüşüm sorgulama' uygulamasından öğrenebilirsiniz. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu ile belirlenir ve riskli alan sayılabilmesi için en az 15 bin metrekare olması gerekmektedir. İşte kentsel dönüşüm sorgulama ve kentsel dönüşüm için gerekli evrak listesi…

Üç bankadan yeni konut faizleri İlginizi Çekebilir Üç bankadan yeni konut faizleri
YASA İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

6306 sayılı yasaya göre kentsel dönüşümün amacı; “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GEREKLİ EVRAKLAR

– TC. Kimlik fotokopisi
– Konut veya işyerinin tapu senedi
– Riskli bina tespit raporu inceleme formu
– Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORGULAMA

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm sorgulama sayfası (http://cbssr.ibb.gov.tr/kentseldonusum/) üzerinden, TC. Kimlik numaranız, ilçe, ada, parsel gibi konut bilgilerini doldurduktan sonra seçilen parselin kentsel dönüşüm alanında olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.  Aynı sayfada haritadan da parselin konumu görebilirsiniz. Ayrıca bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan  sorgular kayıt altına alınır.

Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Parsel sorgulama ekranı... İlginizi Çekebilir Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Parsel sorgulama ekranı... Kentsel dönüşüm mağdurları Ankara'ya gidiyor İlginizi Çekebilir Kentsel dönüşüm mağdurları Ankara'ya gidiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...