Sözcü Plus Giriş

Memurların izin hakları kaç gündür?

657 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan Devlet memurlarının izin hakları İş Kanununa bağlı çalışanlardan farklılık göstermektedir. Haftalık olarak 40 saat çalışan memurlar hafta sonları izin yaparlar. Hastalık izni, refakat izni, mazeret izni ve aylıksız izin hakları da bulunan memurların izin hakları kaç gündür? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Sozcu.com.tr
07:35 -
Memurların izin hakları kaç gündür?

Kamuda görev yapan ve 657 sayılı kanununa göre çalışan memurların yıllık izin süresi 1 yıldan 10 yıla kadar görev süresini dolduranlar için 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar için de 30 gündür. Zorunlu bir durum olması halinde yıllık izne 2 günlük yol izni de eklenebilir. Eğitim sınıfındaki memurlar yan öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar, bu tarihler dışında yıllık izin hakları yoktur. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

YILLIK İZİNLER DIŞINDA DİĞER İZİN HAKLARI

HASTALIK İZNİ

Memurların hastalanmaları ve sağlık durumuna göre doktor raporu almaları durumunda izinli sayılırlar. Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; hastalık izni alan devlet memurlarının işe dönerken iyileştiğine dair rapor getirme zorunlulukları bulunmaktadır.

REFAKAT İZNİ

Memur olarak görev yapanlar ailelerinden birinin (ana, baba, eş ve çocukları) kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren bir hastalığa yakalanması durumunda refakat etmek durumunda kalırsa çalıştığı kurumdan resmi olarak alacabileceği refakat izni vardır. Yasaya göre; bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

MAZERET İZNİ

Memurların mazeret izni kullanabilecekleri zamanlar aşağıdaki gib sıralanmıştır;

– Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.

– Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.

– Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretler sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir.

– Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, iknci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

– Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

AYLIKSIZ İZİN

Devlet memurları mazeret izni dışındaki bir diğer izin hakları ise aylıksız izinlerdir. Aylıksız izinler pek çok durumda uygulanır. Askere gitme, yurtdışı görevi ya da öğrenim nedeni ile devlet memurluğunda 5 yılı dolanlar, evlat edinme, uzun süreli hastalık ya da doğum gibi sebepler ile devlet memuru aylıksız izin talep edebilir. Talebi doğrultusunda da belirtilen şartları taşıdığını belgeleyerek aylıksız izne ayrılabilir.

İLGİLİ HABERRaporluyken yıllık izin hakkı var mıdır?Raporluyken yıllık izin hakkı var mıdır?

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more