Sözcü Plus Giriş

Memurların izin hakları nelerdir?

657 Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan düzenlemeler sonucunda devlet memurlarına yeni izin hakları getirildi. Peki, memurların izin hakları nelerdir? İşte tüm detayları ile memurların izin hakları...

Sozcu.com.tr
08:45 -
Memurların izin hakları nelerdir?

Yıllık izinler 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamı içerisindeki öğretmenler hariç tüm devlet memurları için geçerlidir. Öğretmenlerin yıllık izinleri bu kapsamda değerlendirilmez. Devlet memurlarının yıllık izin dayanağı 657 Devlet Memurları Kanunun 102. maddesidir. Bu maddeye göre yıllık izin verilirken hizmet süresi esastır. 1 yıllık ile 10 yıl arasındaki hizmet süresine tabi olanlar için 20 gün; 10 yıldan fazla hizmet süresi için de 30 gün olarak hesaplanır.

Yıllık izinlerin nasıl uygulanacağı amirin uygun bulacağı zamana göre ayarlanır. Toplu kullanılabileceği gibi ihtiyaç ölçüsünde parça parça da kullanılabilir. Ayrıca bir önceki yıldan kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilir.

MEMURLARIN İZİN HAKLARI NELERDİR?

SAĞLIK İZNİ

Bazı devlet memurlarının çalışma koşullarında sağlığı etkileyecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu çalışma koşulları altında çalışanlara devlet tarafından ek bir izin süresi verilir. Bu süreye de sağlık izni adı verilir. Sağlık izni, hizmet sırasında radyoaktif ışınlara maruz kalan çalışanlara verilir. Bu izin süresi 30 gündür. Her yıl yıllık izne ek olarak 30 gün sağlık izni kullanılır.

MAZERET İZNİ

Devlet memuru izin türleri içerisinde mazeret izni pek çok bölümden oluşur. Mazeret izninin kullanıldığı durumlardan biri annelik iznidir. Annelik izni toplamda 16 haftadır. Bu 16 hafta genel itibari ile doğumdan önceki 8 hafta ile doğumdan sonraki 8 haftayı kapsar. Eğer doğumdan önce doktoru tarafından çalışmasında bir sakınca görülmezse doğuma 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kalan süre, doğumdan sonraya aktarılır. Mazeret izninin kapsadığı alanlardan biri de babalık iznidir. Eşi doğum yapan bir babaya 10 gün süresi ile babalık izni verilir. Memurun kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi üzerine 7 günlük evlenme izni verilir. Bu süre memurun isteği doğrultusunda resmi nikâh işlemleri için alınabileceği gibi düğün işlemleri için de tercih edilebilir. Ayrıca eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yine yedi gün izin verilir. Annelik izninin devamı olarak kullanılan bir diğer izin de süt iznidir. Süt izni annelik izni bittikten sonra kullanılır. Annelik izninden sonraki ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci altı ay ise günde 1,5 saat annelik izni kullanılır.

AYLIKSIZ İZİN

Devlet memurlarının mazeret izni dışında kullanabileceği bir diğer izin türü de aylıksız izinlerdir. Aylıksız izinler pek çok durumda uygulanır. Askere gitme, yurtdışı görevi ya da öğrenim nedeni ile devlet memurluğunda 5 yılı dolanlar, evlat edinme, uzun süreli hastalık ya da doğum gibi sebepler ile devlet memuru aylıksız izin talep edebilir. Talebi doğrultusunda da belirtilen şartları taşıdığını belgeleyerek aylıksız izne ayrılabilir.

İLGİLİ HABERRaporluyken yıllık izin hakkı var mıdır?Raporluyken yıllık izin hakkı var mıdır?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more