Miras bürokrat dönemi

Kamudaki üst düzey yöneticilerin atama usullerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bir cumhurbaşkanı görev süresi biterken aralarında Merkez Bankası, TÜİK, üst kurullar ve üniversitelerin de olduğu kurumlara yeni atama yaparsa, yeni Cumhurbaşkanı 4 yıl boyunca eski Cumhurbaşkanının miras bıraktığı bürokratlarla çalışmak zorunda kalacak.

Miras bürokrat dönemi

Cumhurbaşkanlığı sisteminde devleti yönetecek üst kademe yöneticilerin atanma usulleri Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenen yeni usullere göre kamu kurumlarına başkan, başkan yardımcısı ve genel müdürler hem kamu hem de özel sektörden atanabilecek. Tepe noktalara atanacak bu kişilerde kamu ya da özel sektörde sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olarak en az 5 yıl çalışmış ve üniversite mezunu olma şartları aranacak. Genel müdürün altındaki genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanabilmek için ise kamuda en az 5 yıl çalışmış olmak gerekecek. Yani hiç kamu deneyimi olmayanlar örneğin genel müdür ya da kurum başkanı olabilecek, ancak daire başkanı ya da genel müdür yardımcısı olamayacak.

TAZMİNATSIZ ATILABİLİRLER

Genel müdür ve daha üst görevlere kamu ya da özel sektörden atanacak yöneticiler Cumhurbaşkanı ile gelip Cumhurbaşkanı ile gidecekler. Bu görevde bulunacak bürokratların süresi hiçbir zaman Cumhurbaşkanının görev süresini aşamayacak. Görev süresi biten üst düzey bürokratlar eğer kamudan gelmişlerse eski görev yerlerine ya da uygun kadrolara atanacaklar ve emekliye ayrılmak istediklerinde tazminatları yüzde 50'ye varan oranlarda fazla ödenecek. Cumhurbaşkanı isterse zamlı tazminat oranını iki katına kadar da çıkarabilecek. Cumhurbaşkanı, özel sektörden getirdiği tepe yöneticilerin görevleri bittiğinde ya da işten çıkardığında isterse tazminat ödeyecek, istemezse ödemeyecek. Üst düzey bürokratların maaşları, emsalleri de dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

MİRAS BIRAKABİLİR

Kararnameye göre Cumhurbaşkanı, üst düzey bürokratların büyük bölümünü dilediği zaman görevden alabilecek. Ancak Merkez Bankası başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyeleri ile Diyanet İşleri, Özelleştirme İdaresi, Türkiye İstatistik Kurumu, ÖSYM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TÜBİTAK ve üst kurul başkanları ile TRT genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri ile YÖK üyeleri ve üniversite rektörleri, 4 yıl süreyle görevde kalacak ve bu süre bitmeden görevden alınamayacaklar. Söz konusu 4 yıllık süre sırını, özellikle Merkez Bankası ve TÜİK ile üst kurul yöneticilerinin bağımsız karar alma ve uygulamaları açısından kritik önem taşıyor. Ancak bu düzenleme, süre şartı olan bu bürokratların bir sonraki cumhurbaşkanına miras olarak bırakma imkanını da getiriyor. Buna göre bir Cumhurbaşkanı görevi bitmeden önce örneğin Diyanet İşleri, Merkez Bankası, TÜBİTAK, TRT ya da üst kurul ve üniversitelere başkan veya rektör atarsa, 5 yıllığına göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı 4 yıl boyunca bu bürokratlarla çalışmak zorunda kalacak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...