Sözcü Plus Giriş

MİT raporuyla ihaleden men dönemi

Yeni kanunla MİT'in 'terör örgütleriyle bağlantısı var' dediği firmalar ihaleye giremeyecek. Düzenlenen raporlar hakkında MİT görevlilerinin cezai bir sorumluluğu olmayacak.

Emin ÖZGÖNÜL
Güncellenme: 09:00, 01/02/2018
MİT raporuyla ihaleden men dönemi

Türkiye'yi sarsan ve Mesut Yılmaz hükümetinin istifasına yol açan 600 milyon dolarlık TÜRKBANK ihalesinden 20 yıl sonra, Kamu İhale Yasası'nda kritik bir değişiklik yapıldı. TBMM'de dün gece, 678 sayılı OHAL kararnamesi değiştirildi. MİT, Emniyet ve kamu görevlilerine, ‘ihalede dokunulmazlık' getirildi. KHK TBMM'de ele alınırken, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve arkadaşlarının bir önergesi kabul edildi.

Buna göre, haklarında terör ve örgütlü suçlarla irtibatı olduğu yönünde istihbari rapor verilen kişi ve firmalar, devlet ihalelerine giremeyecek. ‘Gizli tutulacak' bu rapordan dolayı, kişi veya firmaların ihaleye girmelerini engellediği gerekçesiyle, MİT, Emniyet ve diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali sorumluluğu da olmayacak.

Yapılan değişiklik ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na şu hüküm eklendi:

CEZAİ SORUMLULUK YOK

“Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurtdışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler, ihale dışı bırakılır. Bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.” Bu değişikliğin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunuyor.

İhaleye katılan bir kişi ya da firma, “Düzmece” bir raporla saf dışı bırakılabilecek ve hakkını yargı dahil hiçbir yerde arayamayacak. Olumlu yönü ise aynı 1998'deki TÜRKBANK ihalesinde olduğu gibi “Başımıza bir iş gelir” denilerek, ihale skandalları sümen altı edilmeyecek.

KAYITLAR SÜMEN ALTI
Türkbank ihalesi öncesi Korkmaz Yiğit-Alaattin Çakıcı ilişkisini belirleyen İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi'nin rapor ve ses bantları, Ankara'daki üst düzey Emniyet mensuplarınca sümen altı edilmişti. Çakıcı'nın, Korkmaz Yiğit lehine ihaleye katılanları tehditle saf dışı bıraktığı belirlenmesine rağmen, TÜRKBANK ihalesini Korkmaz Yiğit almıştı. Çakıcı-Yiğit arasındaki telefon görüşme kayıtlarının CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar tarafından açıklanması üzerine TMSF ihaleyi iptal etmiş, hükümet de istifa etmişti. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner de, Yüce Divan'da yargılanmıştı

ÖZEL: HUKUK DEVLETİNDE OLMAZ

KAMU İhale Yasası'nda yapılan değişikliği eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi: “Terör örgütüyle irtibatlı bir kişi kamu ihalesine girmesin. Zaten, terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı bir kişinin ihalede, ortalıkta ne işi var o da ayrı mesele… Ancak bu konudaki iş ve işlemleri yapanlar da, cezai sorumluluktan muaf tutuluyor. Bir kamu görevlisi aslında terör örgütüyle hiçbir irtibatı ve iltisakı olmayan birisini, gizli raporu ile kamu ihalelerinden menettiği takdirde ne olacak?

Böyle bir şey yoksa ve haksızlığa uğradıysa, bu iftiradan dolayı uğradığı zarar ve hakkını arama da ortadan kaldırılıyor. Ya iftira attıysa, ticari meseleyi karıştırmak için bunu yaptıysa… Rapor da gizli. Yani böyle bir durumda ve hukuk devletinde cezai sorumluluktan muaf tutulması olmaz.”

Yayınlanma Tarihi:08:55,