KHK yayımlandı! Nükleer Düzenleme Kurumu geliyor

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 702 sayılı KHK ile nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu.

KHK yayımlandı! Nükleer Düzenleme Kurumu geliyor

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kuruldu.

Söz konusu 702 sayılı KHK, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili KHK ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemek amacıyla NDK kuruldu.

Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir yapıya sahip olacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşacak Kurumun merkezi Ankara olacak. NDK’nin düzenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Nükleer Düzenleme Kurulu, biri başkan ve biri ikinci başkan olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Kurulun üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı atama ile birlikte, başkanı ve ikinci başkanı görevlendirmiş olacak.

NDK Başkanlığı ise iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık teşkilat yapısı, başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri, yetki devri, başkan yardımcıları ile daire başkanlarının atanma usul ve şartları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenecek.

İKİ AY İÇİNDE ATANACAK

Kurum personeli, bu KHK ile düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacak. NDK Başkanı ve Kurul üyeleri, söz konusu KHK’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde atanacak.

KHK ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) yapılan atıflar NDK’ye yapılmış sayılacak. NDK, nükleer enerji alanında yetkilendirme, denetim ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak.

KHK ile nükleer düzenleme ve nükleer alanda Ar-Ge çalışmaları ile görevli bulunan TAEK’in bu fonksiyonları NDK ile paylaştırılacak.

KHK kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi yanında, AB İlerleme Raporları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı INIR Misyon Raporu ve 10. Kalkınma Planı’nda nükleer alanda bağımsız bir düzenleme kurumunun kurulması ve bu sektörde yetkili düzenleyici kuruluş ile bu alanda çalışma ve uygulamalar yapan kuruluşlar ayrıştırılmış olacak.

Öte yandan söz konusu KHK ile NDK’nin kendisine verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapması amacıyla paylarının en az yüzde 51’i Kuruma ait olan Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ) adlı ile bir anonim şirket kuruldu.

AA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...