Sözcü Plus Giriş

Orman imarı şimdilik torbadan çıktı

Ormanlara teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasını öngören madde emekli ikramiyesi yasasını da içeren torbadan çıkarıldı.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 13:35, 04/05/2018
Orman imarı şimdilik torbadan çıktı

Hükümet, devlete olan borçlarını zamanında ödemeyen kişi ve şirketlere sağladığı ödeme kolaylığını daha da kolaylaştırdı. Yapılandırmaya girdiği halde borçlarını yine aksatanlara ilave kolaylıklar getirildi. Otoban ve köprülerden kaçak geçenler, RTÜK cezaları, askerlik cezaları da af kapsamına alındı. HDP'li Garo Paylan, emekli ikramiyelerinin Hıristiyan ve Musevi vatandaşlara kendi dini bayramlarında ödenmesini, CHP de bin liralık ikramiyenin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bu talepler AKP'li vekillerce reddedildi.

ORMAN VE BOĞAZ AYIBI SEÇİME TAKILDI

Emeklilere dini bayramlarda biner lira ikramiye ödenmesiyle kamuya olan borçlara yeni af getirilmesini öngören torba tasarı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda değiştirilerek kabul edildi. Verilen önergelerle SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği ve emekli torbasına konulan ormanlara teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasını öngören madde ise, tepkiler üzerine tasarıdan çıkarıldı. Bu madde daha önce de Meclis'e gelen çeşitli torba tasarıların içine konulmuş, o dönemde de iptal edilmişti. Ayrıca bir başka değişiklikle de İstanbul boğazı ve tarihi yarımadadaki kaçak yapılar imar affı kapsamı dışına çıkarıldı. Bu iki değişikliğin erken seçimlerde yaşanabilecek oy kaybı endişesi nedeniyle torbadan çıkarıldığı belirtiliyor. İşte 119.2 milyar liralık vergi alacağı ile 64.3 milyar liralık sosyal güvenlik primi borçlarına yeni ödeme kolaylığı getiren torbada yapılan kritik değişiklikler:

BU BORÇLARI OLANLAR KURTULDU

Vergi, sigorta primi, emlak vergisi, çöp vergisi ve trafik cezaları gibi borçların yanı sıra askerlik para cezaları, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre otoban ve köprülerden kaçak geçişlere kesilen para cezaları, RTÜK idari para cezaları da yapılandırma kapsamında olacak. Ayrıca yeni torbada öğrenim katkı kredisi borçları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisil borçları, haksız alınan destekleme ödemeleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ödemeleri ve taşınmaz kültür varlıklarını korunmasına ilişkin katkı payı ödemeleri de var.

ÖZELİN BORCUNA BİLE AF

Tasarıya belediyelerle bunlara bağlı belediye şirket ve kuruluşlarına olan her türlü borçlar da tasarıya eklendi. Bu alacaklar içerisinde belediyelere kaynak suları da dahil kira borçları ile hasılat payları ve kullanım bedellerini ödemeyenlerin birikmiş borçları da yer alıyor. Gece verilen önergelerle esnafın ve şirketlerin devlete olan borçları dışında üst çatı kuruluşları olan TOBB ve TESKOMB'a olan aidat ve benzeri borçları için de ödeme kolaylığı getirildi.

TAKSİTLERİNİ AKSATANLARA DA KOLAYLIK

Bugüne kadar çıkarılan af yasalarında, kamuya olan borçlarını yapılandırdıktan sonra üst üste en fazla 2 taksitini zamanında ödemeyip aksatanların yapılandırması bozuluyordu. Ayrıca geçmiş borçlarını öderken o yılki yeni vergi ve sigorta borçlarını ödemeyenler de affın dışına çıkarılıyordu. Tasarıya eklenen yeni düzenlemeyle borçlular 6 taksit ödememe hakkına sahip olacaklar. Süre bitiminde 6 taksiti ödeyebilecekler. Ayrıca 2018 yılı için geçerli olmak üzere cari dönem ödeme şartında 2 ihlal hakkını kullanmış olan mükellefler yeniden 2 ihlal hakkı elde edecek.
Tasarıya eklenen yeni bir maddeyle TBMM'ye bağlı milli saraylarda 4/C statüsüyle geçici işçi olarak çalışan kalemkar ve hattatlar 4/B statüsüne alınarak sözleşmeli personele dönüştürüldü. Saraylarda halen 400 civarında kalemkar ve hattat gibi sanatçılar çalışıyor.

AZINLIKLARA PASKALYA’DA VERİLSİN

Komisyonda HDP'li Garo Paylan, Türkiye'de vatandaşların tamamının Müslüman olmadığını, farklı dinlere mensup vatandaşların hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirterek, biner liralık emekli ikramiyelerinin Hıristiyan ve Musevi vatandaşlara ramazan ve kurban bayramları yerine paskalya gibi kendi dini bayramlarında ödenmesini talep etti. CHP'li milletvekilleri de bin liralık ikramiyenin yürürlükteki asgari ücret olarak belirlenmesini, asgari ücret arttıkça da artmasını öngören bir önerge verdi. Ancak Paylan'ın teklifi ile CHP'nin bu önergesi AKP'li vekiller tarafından reddedildi.

Yayınlanma Tarihi:13:34,