Sözcü Plus Giriş

SGK’dan yeni uygulama: “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranını kullanıma açtı. Potansiyel Teşvik Sorgulama", işveren ve sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlayacak.

Güncellenme: 11:50, 10/05/2018
SGK’dan yeni uygulama: “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı

SGK’dan yapılan açıklamada; “Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebilecektir.

Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı vasıtasıyla sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu (06111), geçici 19 uncu (17103-27103) , geçici 20 nci (37103) maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi (05510) ve aynı maddenin ikinci fıkrası (46486-56486-66486) kapsamındaki sigorta prim teşviki uygulamalarından hangilerine girdiğinin (sorgulamanın yapıldığı tarih itibariyle) kontrol edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denildi.