Sözcü Plus Giriş

Yeni ÖTV ve işsizlik maaşı düzenlemesi

İşsizlik sigortası kanununda yapılması planlanan kanun teklifi ile işsizlik maaşı almak için son 4 ay boyunca prim ödeme şartı hizmet akdine bağlı olma şartı olarak değişiyor. Böylece işten çıkarılarak çalışma hayatına ara veren bireylerin devamsızlıktan dolayı işsizlik maaşı alma hakları yanmayacak.

13:03 -
Yeni ÖTV ve işsizlik maaşı düzenlemesi

AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yürürlük ve yürütme dahil 71 maddelik kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren teklif ile yapılması öngörülen düzenlemeler şöyle:

* Yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim/hizmetlerde bedelin sonradan tahsil edildiği durumlarda kur farkları matraha dahil ediliyor.

* Sanayi yatırımlarında inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesi uygulaması 2019’da da sürdürülecek.

* İmalat sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerin 2019’a kadar uzatılması öngörülüyor; Cumhurbaşkanı’na uygulamayı 5 yıla kadar uzatma yetkisi veriliyor.

İL BANK’A YETKİ VERİLİYOR

* Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine imkan sağlanacak.

* Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olması ve finansman sağlaması için İl Bank’a yetki veriliyor.

* Kira bedelinin belirlenmesinde TÜFE, artış oranı olarak belirlenecek.

* DASK’ın teknik işleticilik görevinin gerekmesi durumunda kurulacak bir anonim şirket üzerinden görev yürütülecek.

* Malullük aylığı alan emeklilere ödenen aylıklar için alt sınır 1,000 TL olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE KOLAYLIK

* İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak.

* Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans A.Ş. kurulacak.

* Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinde 31 Ekim itibarıyla ödenmemiş ilaç/tıbbi malzeme alımlarına dair borçlar belirli şartlarla Hazine Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenecek.

* KİT’ler birbirine borç verirken yıllık yatırım/finansman programını gözeterek Hazine Bakanlığınca belirlenen usule göre hareket edecek.

ŞALGAM SUYU VE BEBEK DEVAM SÜTÜ ÖTV’DEN MUAF

* Sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla projelerde hizmet aksamaması için yüklenicilere idare onayına bağlı fesih/ devir hakkı getirilecek.

* Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara dair istisna 2023 sonuna uzatılıyor.

* Şalgam suyu ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’den muaf tutulacak.

* Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak/çeşitlendirmek varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarındaki işlemleri nedeniyle lehe aldıkları paralar BSMV’den istisna tutulacak.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULACAK

* Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

* Uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak finansal istikrar ve kalkınma komitesi kurulacak.

* Konut hesabının daha etkin hale getirilmesi için yapılan değişiklikle sistem hazine bakanlığınca yürütülecek.

KOMUT YARDIMLARI İÇİN DEVLET KATKISI 25 BİN TL OLUYOR

* Konut yardımları için belirlenen devlet katkısı 20,000 TL’den 25,000 TL’ye çıkarılıyor.

* Belediyelerce gerçekleştirilmesinde fayda görülen yatırım projelerinin desteklenmesi için strateji ve bütçe başkanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği konulacak.

* Dışişleri Bakanlığı’nca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında aracı hizmet alınmasına imkan tanınacak.

* Teklif yasalaştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli tüm memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın ortağı olacak.

REUTERS

Son güncelleme: 15:24 24.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more