Süper Denetçi: Yunus Arıncı

Yunus Arıncı, üst düzey bürokrat, yüksek rütbeli asker, birlik, oda, borsa ve dernekleri denetleyip soruşturma açabilecek, yöneticisini kovabilecek.

Süper Denetçi: Yunus Arıncı

Yeni kararnameyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) olağanüstü yetkiler verildi. DDK Başkanı Yunus Arıncı, devletin süper yetkilerle donatılmış en kritik bürokratı oldu. DDK, kamudaki üst düzey bürokrat ve yüksek rütbeli askerlerle kamu kurumu niteliğine sahip birlik, oda, borsa ve kamuya yararlı dernekleri denetleyip soruşturma açacak hatta gerekirse tepe yöneticileri görevden uzaklaştırabilecek.

DDK'nın denetim radarına TÜSİAD, TOBB, TTB, TBB, Türk-İş, DİSK, TESK gibi geniş kitleleri kapsayan sendika, konfederasyon ve birliklerin yanı sıra kamu yararına çalışan 389 dernek giriyor. DDK, kamunun altın hisseye sahip olması nedeniyle, halen Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Oger Telecom'un yönetiminde olan ve kredi borçları nedeniyle bankaların hisselerini satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurduğu Türk Telekom'u da denetleyebilecek.

YENİDEN YAPILANDIRILDI

Askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'in 1981 yılında kurduğu DDK, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte olağanüstü yetkiler verilerek yeniden yapılandırıldı. DDK, kurulduğundan bu yana kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki birlik, sendika ve odalarla kamu yararına çalışan dernekler üzerinde inceleme, araştırma ve denetleme yapıyor, hazırladığı raporu dönemin cumhurbaşkanlarına sunuyordu.

Yeni yapılanmayla birlikte DDK, artık gittiği kurumlarda sadece inceleme, araştırma ve denetleme yapmakla kalmayacak, aynı zamanda soruşturma açıp gerekli görürse başkanları, en tepedeki bürokratları hatta generalleri bile açığa alabilecek. DDK başkan ve üyeleriyle denetim grupları, Cumhurbaşkanı adına denetime gidecekleri için gittikleri kurumlarda hiçbir hiyerarşinin altında kalmayacak.

GENERALİ DE DENETLEYEBİLİR

Bir başkan, 8 üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşan DDK, gerekli denetim elemanlarını dilediği kurumdan alıp çalıştırabilecek. Ayrıca denetime gidilen kurumlardaki personel de geçici olarak ekibe dahil edilebilecek. DDK isterse hakim, savcı ve kaymakamları da denetçi alabilecek. İncelemeye gittiği kurumun yönetiminden her türlü belge ve bilgiyi isteyecek. Hangi rütbe ya da makamda olursa olsun herkesi bilgi vermesi için çağırabilecek.

DDK'ya sendika yöneticilerini uzaklaştırma yetkisi İlginizi Çekebilir DDK'ya sendika yöneticilerini uzaklaştırma yetkisi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...