Sözcü Plus Giriş

Tapu harcı nedir? Tapu harcını kim öder? 2018 tapu harçları ne kadar?

Gayrimenkul alacakların/satacakların bilmesi gereken en önemli konu tapu harçlarıdır. Halk arasında "tapu masrafı" da denen Tapu harcı nedir? Tapu harcını kimler öder?

null
Güncellenme: 11:58, 09/04/2018
Tapu harcı nedir? Tapu harcını kim öder? 2018 tapu harçları ne kadar?

Tapu harcı, gayrimenkul alım–satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeline deniyor. Tapu harcı taşınmaz alım satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmet bedelidir. Tapu harcı yatırılmadığı taktirde tapu işlemleri gerçekleştirilemez.

2018 TAPU HARCI ORANLARI

Tapu harcı oranı, 2018 yılında binde 20 oranında tahsil edilecek. Buna göre, gayrimenkulle ilgili devir ve iktisaplarda tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak koşulu ile beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ile devir alan için ayrı ayrı olacak şekilde binde 20 oranında hesaplanıp, ödeniyor. Tapu dairesinde gerçekleştirilen işlemin ardından emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi ya da beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi takdirinde aradaki fark üzerinden hesaplanacak olan harç ikmalen veya re'sen tarh edilip, hem gayrimenkulü devreden kişiden hem de gayrimenkulü devir alan kişiden tahsil ediliyor. Tarh edilecek olan tapu harcı için devreden kişi ve devralan kişi ayrı ayrı olacak şekilde harcın yüzde 25'i oranında vergi ziyaı cezasına tabi tutuluyor.

TAPU HARCINI KİMLER ÖDER? TAPU HARCI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hem alıcı hem de satıcının sorumlu olduğu bir bedel olan tapu harcı, taşınmazın satış bedelinin binde 20'si kadardır. Mesela; 200 bin TL değerindeki bir ev satışı yapıldığında binde 20'si olan 4 bin TL, hem alıcı hem de satıcı tarafından tapu harcı olarak tapu dairesine ödenir. Bu devir işlemleri yapılırken ödenen masraflar arasında bulunan tapu döner sermeye bedeli ücreti, geçtiğimiz sene 90.5 TL olarak ödeniyordu. Tapu döner sermaye bedeli 2018 yılında 103.5 TL, ilave hizmet bedeli ise 14 TL olarak belirlenmiştir. Döner sermaye hizmet bedeli, hizmet bedelinin yöresel katsayı ile çarpılması sonucu bulunur.

İlginizi ÇekebilirTapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Parsel sorgulama ekranı...Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Parsel sorgulama ekranı...

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE TAPU İPTAL TESCİL

Vekalet sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan, vekilin, vekil edenin tüm menfaatlerini, çıkarını gözettiği ve onun iradesine uygun davranmak zorunda kaldığı bir sözleşme türüdür. Avukat Ebru Şahin cevapladı.

Yayınlanma Tarihi:10:18,