Taşeron kadro listeleri açıklanmaya başladı! Taşeron sınavı ne zaman? İşte taşeronda son durum ve liste açıklayan kurumlar

Taşeron kadro listeleri açıklandı mı? sorusu yanıt bulmaya başladı. Bazı kurumlar taşeron listelerini açıklamaya başladı. Peki Taşeron sınavı ne zaman yapılacak? İşte taşeron kadro başvuruları hakkında merak edilen ayrıntılar...

Taşeron kadro listeleri açıklanmaya başladı! Taşeron sınavı ne zaman? İşte taşeronda son durum ve liste açıklayan kurumlar

Başvurularını tamamlayan taşeron işçilerin gözleri başvuru sonuçlarına çevrildi. Taşeron kadro listeleri açıklandı mı? Hangi kurumlar taşeron listelerini açıkladı? Taşeron sınavı ne zaman yapılacak? İşte taşeron kadro başvuruları hakkında detaylar…

Taşeron işçisi önce başvuru sonuçlarını, sonra sınav tarihini bekliyor. Taşeron başvuru sonuçları nereden sorgulanacak ve sonuçlar en son ne zaman açıklanacak? Taşeron sınavı ne zaman yapılacak? İşte taşeron başvurularının beklenen sonuçları ve taşeron sınavı hakkında merak edilenler…

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca taşeronun heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı listeler erişime açılırken, gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat – 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak elde eden adaylar, 3 Mart – 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek.

TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?

Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.

taşeron sözcü ile ilgili görsel sonucu

TAŞERON SONUÇLARI NE ZAMAN?

Taşerona kadro konusunda yaşanan gelişmeler üzerine yüz binlerce taşeron işçi başvurularını gerçekleştirdi ve başvuru sonuçları için beklemeye başladı. Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taşeron sınavına katılmaya hak kazanan isimler duyurulacak.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

İŞTE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN TAŞERON LİSTESİ

TAŞERON SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLECEK?

Taşeron işçisinin başvuruları sonrasında belirlenen sonuçlar nereden ilan edilecek? Taşeron başvuru sonuçları çalışanların bağlı bulundukları kurumlar üzerinden yayınlanacak. Bazı kurumlar şimdiden sonuçları yayınladı, bağlı olduğunuz kurumun internet sitesini inceleyerek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını görebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN KADROYA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN DUYURU

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

 İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...