Sözcü Plus Giriş

Ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu kaç kişi ile başlar?

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunluluğu Borçlar Kanunu’na, İş Kanunu’na, Deniz İş Kanunu’na ve Basın İş Kanunu’na göre çalışanı bulunanlar için öngörülmüştür. Peki, ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu kaç kişi ile başlar? İşte cevabı...

Sozcu.com.tr
08:23 -
Ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu kaç kişi ile başlar?

Ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, pirim, ikramiye, gider karşılığı veya hangi adla yapılsın çalışana ilişkin her türlü istihkakın banka üzerinden yapılması zorunludur. Şimdi, ücretlerin bankadan ödenme zorunluluğu kaç kişi ile başlar? hep birlikte öğrenelim…

ÜCRETLERİN BANKADAN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU 5 KİŞİ İLE BAŞLAR

4857 sayılı İş Kanunun 32'nci maddesinin üçüncü fıkrasında; İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

İşçilere yapılan ücret, prim, ikramiye ve benzeri nitelikteki her türlü ödemenin banka aracılığı ile ödenmesine ilişkin düzenlemene, 18 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı İle Ödenmesine Dair Yönetmelik” ile getirilmişti.

Yönetmelik 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiş. Böylece ücretlerin banka kanalıyla ödenmesi zorunluluğu 01 Ocak 2009 itibariyle başlamıştı. Bu tarihten 01 Haziran 2016 tarihine kadar ücretlerin bankadan ödenmesi zorunluluğu on ve üzeri işçi çalıştıranlar için geçerli iken, 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren beş ve üzeri çalışanı olan işverenlerin ücret ödemelerini bankadan yapması zorunlu hale gelmiştir.

Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yönetmeliği şu şekildedir:

MADDE 1 – 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları,”

“ç) Hesap: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar nezdinde açılan hesabı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gazeteci” ibaresi “en az beş gazeteci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması durumunda,” ibaresi “en az beş olması durumunda,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 gemi adamı” ibaresi “en az beş gemi adamı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az 10 olması halinde,” ibaresi “en az beş olması halinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

İLGİLİ HABERİşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?İşveren veya işçinin iş sözleşmesini fesih hakkını kullanma süresi nedir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more