Vazife Malullüğü nedir? Kimler Vazife Malulü sayılır?

Devlet memurlarının görevlerini yaptıkları sırada meydana gelmiş olan bir kazadan dolayı malul kalmış ve görevini yapamayacak derecede işgücünü kaybedenler vazife malulü sayılmakta bu kapsamda olanlara ise vazife malullüğü aylığı bağlanmaktadır. Vazife malüllüğü nedir, kimler Vazife Malulü Sayılır? Vazife malülü kapsamına girmeyenler ve daha fazlası ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Vazife Malullüğü nedir? Kimler Vazife Malulü sayılır?

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olanlar için vazife malûllüğü hükümleri uygulanır. Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan, kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, yasak fiilleri yapmaktan, intihara teşebbüsten ve her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından, doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaz. Peki vazife malüllüğü nedir? vazife malüllüğü bildirim süresi, vazife malüllüğü aylığı ve malüllük zam oranları hakkında bilmek istediğiniz herşeyi haberimizde bulabilirsiniz…

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ NEDİR?

Malûllük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.

Vazife malûllüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten, hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malûllüğü hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden, esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten,
itibaren başlar.

Malulen emeklilik yaşı kaçtır? 2018 Malulen emeklilik şartları için geçerli hastalıklar... İlginizi Çekebilir Malulen emeklilik yaşı kaçtır? 2018 Malulen emeklilik şartları için geçerli hastalıklar...
VAZİFE MALÜLLÜĞÜNÜN BİLDİRİM SÜRESİ NEDİR?-Kamu idareleri vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna da aynı gün içinde ya da en geç on beş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.

-Vazife malûllüğüne sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemiş olması hali dışında; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN BAĞLANIR?

– Süresi içerisinde bildirimde bulunulan vazife malûllüğü aylıkları, sigortalının ölüm ya da malûliyeti sebebiyle göreviyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır.

– 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI NE KADAR?

Vazife malüllüğü aylığı, vazife malüllerinden fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı:

– (30) yıla kadar olanlara (30) yıl üzerinden;

– (30) yıl ve daha yukarı olanlara fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden; maaş bağlanır ve emekli ikramiyeleri ödenir.

ADİ MALÜLLÜK AYLIĞI NE KADAR?

Adi malullük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malullük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır.

Fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için adi malullük aylığı bağlanmasında esas tutulan vazife aylık veya ücreti tutarlarının % 1 inin 12 de biri adi malullük aylığına ayrıca eklenir.

Adi malüllük aylıklarına malüllük derecelerine göre aşağıda yazılı nispetlerde ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

MALÜLLÜK DERECESİ ZAM ORANI

1. %60

2. %50

3. %40

4. %30

5. %20

6. %15

İşçi hakları nelerdir? İş Kanunu'na göre işçi hakları... İlginizi Çekebilir İşçi hakları nelerdir? İş Kanunu'na göre işçi hakları...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...