Anahtar var tapu yok

Bazı markalı konut üreticileri vatandaşlara sattığı evleri bankaya teminat olarak gösterip kredi kullanıyor. Yıllar önce anahtarını alıp evine taşınanlar ise tapusunu alamıyor. Firmanın iflas etmesi ya da ödeme güçlüğü çekmesi halinde vatandaş evini kaybedebilir...

Anahtar var tapu yok

Yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha fazla sosyal olanağa sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği konut projelerindeki tapu sorunu her ge­çen gün büyüyor. Daire bedellerini ödemelerine, birkaç yıldır ikamet etmelerine rağmen inşaat firmalarından tapularını alamayan kişi sayısı her geçen gün artıyor.

YASAYA UYULMUYOR

Alıcıya devredilmesi gereken tapu, inşaat şirketinin kullandığı bir kredinin teminatı olarak bankaya ipotekli görünüyor. Bu ipotek kaldırıl­madan devir ve satış mümkün olmadığı için “Ya firma batar da evimizden olursak” diyen çok sayı­da vatandaş korkuyla tapu alacağı günü bekliyor. Son olarak İnanlar İnşaat'ın iflasını ilan etmesiyle 870 kişinin mağdur olmasına neden olan “ipotekli tapu” sorununa tepki gösteren çok sayıda ko­nut alıcısı sosyal medya ve şikayet odaklı inter­net siteleri üzerinde tepkilerini dile getiriyor.

SÖZCÜ'ye e-posta atarak ve telefon açarak dert yanan vatandaşlar, “Bazı markalı konut üreticileri evi satana kadar gösterdiği ilgiyi, anahtarı teslim ettikten sonra göstermiyor. Firma yetkililerine ulaşamıyoruz. 500 – 600 bin lira verip ev aldık, üç – dört yıldır oturuyoruz ama tapumuzu alamadık. Tapu Müdürlüğü kayıtların­da evimizin üzerinde bir bankanın ipoteği görünü­yor. Bankaya gidip sorduğumuzda, inşaat firması­nın kullandığı kredi karşılığında evimizi teminat olarak gösterdiğini öğreniyoruz” bilgisini veriyor. Yaptığımız incelemede sadece bir inşaat firması­nın bugüne kadar teslim ettiği 7 projede tapusu­nu alamayan vatandaşların olduğunu görünce, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın kapısını çaldık, tapusunu alama­yanların, alıcıların ne yapması gerektiğini sorduk.

28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren ve ön ödeme­li konut satışlarını düzenleyen yönetmeliğin tam anlamıyla uygulanmaması nedeniyle başta tapu olmak üzere çok sayıda sorunun ortaya çıktığını ifade eden Ali Güvenç Kiraz, “Konut alanlara mü­teahhitlerin bina tamamlama sigortası, hak ediş ve teminat mektubu seçeneklerinden birisini sunması gerekiyor. Bugüne kadar bu maddelerin uygulandığını göremedik. İnşaat sektöründeki büyük aktörler de dahil olmak üzere bu madde­lere uymadığı için iflas eden veya zor duruma düşen müteahhitlerden daire alanların başına gelenler önümüzde büyükçe bir kriz oluşacağını gösteriyor” dedi.

konut2

Dairenizi ikinci kez satın almak zorunda kalabilirsiniz

Maketten konut satışında noter onaylı satış vaadi sözleşmesi düzenleyip tapuya şerh edilmediği için müteahhitler sattıkları dairelerin tapularını ipotek ettirip kredi kullanabi­liyor. İnşaat firması zor duruma düştüğünde veya iflas ettiğinde bankalar bu dairelerin üzerine haciz şerhini işliyorlar. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Gü­venç Kiraz, tapusunu alamayan vatandaşın izlemesi gereken yolu ise şöyle sıralıyor:

Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Tapuda birçok kayıt şerh ve beyan olabilir. Bu nedenle mutlaka takyidatlı (tüm malik, sınırlı ayni hak, şerh, beyan, haciz ve ipotek kayıtlarını içeren) tapu alınmalı” dedi.

Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Tapuda birçok kayıt şerh ve beyan olabilir. Bu nedenle mutlaka takyidatlı (tüm malik, sınırlı ayni hak, şerh, beyan, haciz ve ipotek kayıtlarını içeren) tapu alınmalı” dedi.

1 –  Alıcı, daireyi teslim almış, borcunu ödemiş ve ikamet başlamış ise zaman geçirmeden tapu iptali ve tescil davasını açmalı. Yargıtay'ın 1988/2 sayılı Hukuk Genel Kurulu kararı onlara önemli ölçü­de yol gösterici olacak.

2 – Tüketici satın almış olduğu daire üzerinde hacizler var ise bu hacizler şahsi alacak hakkı verdiği için tapuyu kazandıktan sonra bu hacizlerin kaldırıl­ması için hukuki girişim başlatmalı.

3 –  Daireler üzerinde ipotek var ise işte bu önemli bir sıkıntı demektir. İpote­ğin varlığı halinde ipotek bir ayni alacak hakkı verdiği için tüketici tapusunu alsa bile veya dava açarak tapusuna ulaşsa bile bu tapu üzerindeki ipotek varlığını sürdürebilecek. Bu noktada bu projede yer satın alan maliklerin bir birliktelik halinde ipotek alacaklıları ile görüşmesi gerekiyor. Bireysel girişimin bir fayda­sı maalesef ki olmayacak. Birliktelik halinde banka gibi ipotek alacaklıları ile bir masa etrafında bu ipotek alacağının nasıl ödeneceğinin belirleneceği bir yol haritası çıkarılabilir. Aksi halde ipotek alacaklısı tüm bu bağımsız bölümler­deki ipoteklerin paraya çevrilmesini talep edebilir bu durumda satın alınmış olunan daireler için ciddi bir ikinci bedel ödemek zorunda kalınabilir.

tapu-anahtar

ALICILAR DERTLİ

Tapularını alamadıkları için internetten tepkilerini dile getiren getiren vatan­daşların gönderileri, sorunu net olarak ortaya koyuyor. Yatırım yapacakların bu tarz firmalarla ilgili tüketici dene­yimlerini iyi araştırması gerekiyor. Evini henüz teslim almamış olanların maddi manevi kayba uğramaması için firma ve proje adlarına X koyarak alıcı­ların şikayetlerini paylaşıyoruz:

DÖRT SENE OLDU: X Yapı X projesinden yaklaşık 500 bin lira vererek daire aldık, 4 sene oldu tapumuzu teslim etmiyorlar, konut kredisine borçlandık ödemelerimiz devam ediyor ama tapumuz yok, evimizi alıp satamıyoruz, zor durumda kaldığımı­zı ilettik bugün yarın bugün yarın derken artık muhatap bile bulamıyoruz.

TAPU MASRAFINI BİLE ÖDEDİK: X Yapı'nın X projesinden daire aldık diyemiyorum, çünkü X Yapı borcumuz bitmesine, yaklaşık 2 yıl önce de tapu masraflarını ödememize rağmen tapu­larımızı hâlâ vermemiştir. Yetkililerden bu konuda daha fazla mağduriyet yaşanmaması için gereğinin yapılma­sını rica ediyoruz.

İSKAN DA ALAMADI: X Yapı'nın X proje­sinden 2014 Şubat ayında bir daire satın aldım. Daire Kasım 2016'da teslim edildi. Ancak, hâlâ X Yapı iskanını almadı, tapuları dağıtmadı. Maillere cevap ver­miyorlar, telefonları çalışanlar birbirine aktarıyor, cevapsız kapanıyor. Bu şekilde hizmet verilmez.

KAPI DUVAR: X Yapı firmasından X projesinden daire almıştım. Teslim alalı 19 ay oldu. Halen tapu verilme­diği gibi üzerinde X Yapı'nın aldığı kredilerin karşılığı olan banka ipoteği var. Tapu isteyenlere aşamalı tes­lim ediyoruz diyerek geçiştiriyorlar. Arasanız da ihtar da çekseniz firma kapı duvar.

MUHATTAP YOK: Ben X Yapı'nın X pro­jesinden 2 adet ev aldım. Daireleri teslim aldık ancak tapular verilmiyor. Net bir zaman da söylenmiyor. Satış sonrasını aradığımda sürekli hattan düşüyorum ya da ilgili kişi yerinde olmuyor. Koskoca X Yapı'da muhatap bulamıyoruz. Bir an evvel tapumu almak istiyorum.

Loading...