Sözcü Plus Giriş

2013 yılında olmayan bir silahlı örgüte yardım etmişiz

SÖZCÜ Gazetesi, devletin 2013’te terör örgütü ilan etmediği yapıya ‘yardım etmekle’ suçlanıyor!

Aytunç ERKİN
06:10 -
2013 yılında olmayan bir silahlı örgüte yardım etmişiz

Türkiye Cumhuriyeti Ana­yasası'nın 38. Maddesi'nde şu ifade yer alıyor: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayma­dığı bir fiilden dolayı cezalan­dırılamaz.” Yine 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hak­ları Evrensel Bildirisi'nin 11. Maddesi'nde şu yazıyor: “2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da ulusla­rarası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayıla­maz.” Şimdi geliyoruz SÖZCÜ ikinci iddianamesindeki esas çelişkiye: SÖZCÜ kurulduğu günden itibaren FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgüt­lerine karşı en cesur tavrı alan gazete oldu. Ancak hukuki olarak hatırlatmakta fayda var: FETÖ 2016'da ‘silahlı örgüt' ilan edildi, SÖZCÜ ise 2013 yılındaki haberlerle suçlanıyor.

MGK VE ERZİNCAN…

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan yeni iddianamenin 58'inci sayfa­sında şu ifadeler yer alıyor: “… Özellikle FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılma­sından dan sonra… Günümüze kadar ilerleyen süreçte, gazetenin, örgüt amaçları ve strate­jisi-yöntemi çerçe­vesinde faaliyete giriştiği…”

Oysa ikinci iddianame SÖZ­CÜ'nün 17-25 Aralık manşetleri­ni ‘FETÖ' delili olarak kabul etti.

İlk önce 26 Mayıs 2016'daki Milli Güvenlik Kurulu Toplan­tısı'nda tavsiye kararı alındı ve şöyle denildi: “Vatandaşlarımı­zın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıy­la yürütülen faaliyetler… Millî güvenliğimizi tehdit eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alı­nan tedbirler görüşülmüştür.” Yani FETÖ ‘silahlı terör örgütü' değil. Ki o dönemde de Ergene­kon kumpasları döneminde de SÖZCÜ FETÖ'ye karşı mücadele ediyordu. Peki ne zaman ‘silah­lı terör örgütü' ilan edildi?

Erzincan Cumhuriyet Baş­savclığı'nca FETÖ'nün Erzin­can'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 16 Haziran 2016'da FETÖ/PDY'nin “silahlı terör örgütü” olduğunu kabul etti ve böylece silahlı terör örgütü olduğu ilk kez mahkeme kararına girdi.

Çelişki çok net: SÖZCÜ Ga­zetesi, devletin 2013'te terör örgütü ilan etmediği yapıya ‘yardım etmekle' suçlanıyor!

2016'da işe girdi, 2013'teki manşetlerle suçlandı

SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı

SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile SÖZ­CÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında iddianame dü­zenlendi. 17-25 Aralık 2013 tarihinde atılan manşetler suç sayıldı. Ancak… Haber Koordinatörü Yücel Arı 1 Nisan 2016'da haber site­mizde işe başladı.

Son güncelleme: 06:02 12.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more