Sözcü Plus Giriş

Altın yay nedir? Üç oklar ne anlama gelir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde bahsedilen altın yay ve üç oklar ne anlama gelir sorusunun cevabı araştırılıyor. Tarihte Oğuz-Kağan'ın altı oğlu hükümdarlık sembolü olan, altın bir yay ile üç gümüş oku, avda bulup getirmişlerdir. Altından yapılmış bir yay ile üç gümüş okun, Oğuz'un oğulları tarafından bulunuşu, hemen hemen bütün Oğuz destanlarında yer alır. İşte altın yay ve üç okların tarihteki anlamı...

21:36 -
Altın yay nedir? Üç oklar ne anlama gelir?

Diriliş Ertuğrul’da Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’den önce babası Ertuğrul Gazi’nin tarihi serüvenleri ve Türk beylikleri anlatılıyor. Dizide tarihte önemli anlamlar barındıran altın yay ve üç oktan bahsedilmektedir. Altın yay ve üç oklar Oğuz destanlarında yer almaktadır. Eski tarih kaynaklarına göre Oğuz Han’ın altı oğlu bozkırlarda avlanırlarken, tesadüfen bir altın yay ile üç gümüş ok bulmuşlar ve bunları babalarına getirmişlerdir.

ALTIN OK VE ÜÇ YAY OĞUZ DESTANI’NDA ŞÖYLE YER ALIR:

Oğuz-Kağan bir vezirine, altın bir yay ile üç gümüş ok vermiş ve bunların ayrı ayrı yerlerde, bozkırlar içine, yarıya kadar gömülmesini emretmişti. Bey, Oğuz-Kağan’ın emrini yerine getirerek yayı, batıdaki bir bölgeye ve üç gümüş oku da doğuda yarı yerlerine kadar gömerek, gelmişti. Bundan sonra Oğuz-Kağan göğün kızından doğan üç oğlunu, yani Gün-Han, Ay-Han ve Yıldız-Han’ı batıya göndermişti. Yerin kızından doğan üç oğlunu, yani Gök Dağ ve Deniz Hanları da, avlanmak için, doğuya göndermişti.

Batıda ve doğuda avlanan çocuklar, yay ile okları bularak sevinmişler ve hemen onları babalarına götürmüşlerdi. Oğuz Han, altın yayı bulan çocuklarını, Batı ülkelerine tayin etmiş ve gümüş okları bulanları da Doğu bölgelerine vermişti. Oğuz Han’ın beyini göndererek, yay ile okları yarı yerlerine kadar toprağa göndermesi, başka hiçbir kaynakta görülmemektedir.

“Atilla’nın kılıcı” gibi, Oğuz-Kağan’ın oğullarının buldukları “Altın Yay” ile “Üç gümüş ok” da, Tanrı tarafından gönderilmiş bir hakanlık sembolü gibi düşünülüyordu.

Söz dışında kalmasın, bilsin herkes bu işi,

Oğuz-Kağan yanında, vardı bir koca kişi,

Sakalı ak, saçı boz, çok uzun tecrübeli.

Soylu bir insan idi, akıllı düşünceli.

Ünvanı Tüşimeldi, yani Kağan veziri,

“Uluğ Türük” dü adı, Oğuz’un seçme eri.

Altından bir yay gördü, uyur iken uykuda,

Yayın bulunuyordu, üç gümüşten oku da.

Ta doğudan batıya, altın yay uzanmıştı,

Üç gümüş ok kuzeye, sanki kanatlanmıştı.

Anlattı Oğuz-Han’a, uyanınca uykudan,

Rüyayı tabir etti, içindeki duygudan,

Dedi: “Bu düşüm sana, dirlik düzenlik versin!

“Hakanıma inşallah, birlik güvenlik versin!

“Rüyada ne gördüysem, Gök Tanrı’nın sözüyle,

“Seni de öyle yapsın, Tanrı kutsal özüyle!

“Yeryüzü hep insanla, dolup taşar boyuna,

“Tanrım! Bağışlayıver! Oğuz-Kağan soyuna!”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more