Sözcü Plus Giriş

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı için İBB’den karar çıktı

Anadolu Hisarı’ndaki 321 yıllık Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı’nı otele çevirmek üzere yapılan plan değişikliği başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi. Restorasyonu yılan hikayesine dönen tarihi yalının bulunduğu parsel, mevcut planlarda 'yeşil alan' olarak gözüküyor.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 12:47, 12/06/2018
Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı için İBB’den karar çıktı

Beykoz Anadoluhisarı'nda bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı 1697 yılında inşa edildi. Karlofça ve Pasarofça anlaşmalarının imzalandığı yalının mülkiyeti Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı'na ait. Yalının üzerinde bulunduğu parsel 8 bin 711 metrekarelik alana sahip. 2007 yılında Ağaoğlu tarafından restore et- işlet- devret modeliyle 25 yıllığına kiralanan yalının restorasyonu ve imar planları yıllardır yılan hikayesine dönmüş durumda. Tarihi yalı ile ilgili en son gelişme 11 Haziran 2018 tarihli İBB Meclis oturumunda yaşandı.

pasa-yalisi-otel-mi-oluyor-1YEŞİL ALAN YERİNE TURİZM

İBB'den tarihi yalı için hazırlanan 1/1000 ve 1/5 binlik plan değişiklikleri tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi istendi. Hazırlanan plan değişikliğinin gerekçesinde; söz konusu parselde 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa Yalısı ile birlikte daha sonra yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa Külliyesi'ne ait Divanhane binası Kuzey Yalısı (Aynalı Yalı), Hasan Ağa Konağı, Harem Yalısı (Affan Bey Yalısı), Güney Yalısı (Hüseyin Paşazade Ahmet Bey Yalısı)  kalıntıları, havuz, kuyu, fıskiye, rıhtım ve eski Üsküdar yolu olmak üzere 1 ve 2. grup tescilli eski eser yapılar bulunduğu anlatıldı.

Tescilli yapılardan Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa Yalısı dışındaki yapıların, mevcut planda yer almadığı kaydedildi. Teklif edilen planda;  1 ve 2. grup tescilli yapılar, yol ve rıhtımın onaylı restitüsyon projeleri doğrultusunda plana işlenmesi istendi. Sahil yolunda bulunan cep otoparkı ilgili kurul kararı doğrultusunda iptal edilerek parsel bütünlüğü sağlandı. Parseldeki “yeşil alan” fonksiyonunun değiştirilerek yerine “turizm” fonksiyonu getirilmesi istendi.

“PARK OLARAK KALSIN”

Bu plan teklifine Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü olumsuz görüş bildirdi. Müdürlük, Amcazade Köprülü Hüseyin Paşa Külliyesi'ne ait yapılar ile rıhtım ve yolun  tescil kararı bulunması nedeniyle imar planlarına işlenmesi  uygun bulundu ancak  toplam 8 bin 711 metrekarelik parselin 5 bin 187 metrekaresinin yürürlükteki plandaki gibi “park” olarak korunmasını istedi. Ulaşım Planlama Müdürlüğü de yerel ulaşımda araç kullanımını teşvik etmek yoluyla bölgesel ulaşım sistemi içerisinde yeni bir ulaşım talebi oluşturacağından teklifi uygun bulmadı.

BELGELERİ GÖNDERİN

İmar ve Bayındırlık Komisyonu da  parsel üzerindeki tescilli yapılara ilişkin kurul kararları ve kurul kararlarına gerekçe oluşturacak ilgili bilgi, belge ve projelerin iletildikten sonra değerlendirilmesi için plan değişikliği teklifini Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iade etti. Karar oybirliği ile kabul edildi.