Sözcü Plus Giriş

Bir garip üniversite, ne denetçi var ne de yayın faaliyeti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde üniversitenin asli faaliyeti olan eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine yer verilmediği Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Üniversiteyi kanuni zorunluluğa rağmen iç denetçi de atanmamış.

Halil ATAŞ / Bursa
14:36 -
Bir garip üniversite, ne denetçi var ne de yayın faaliyeti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde yaşanan skandallar Sayıştay’ın raporuna yansıdı. Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine hiç yer vermediği ortaya çıktı.
Sayıştay raporunda, “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “DURUM ANALİZİ” başlığı altında, kurumun faaliyet alanları, ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi gerektiğine yer verilmiştir. Üniversitenin stratejik planının durum analizi bölümü incelendiğinde; faaliyet alanları, ürün ve hizmetler olarak 5 alan belirlendiği görülmektedir. Bu alanlar; sağlık hizmetleri, kültür hizmetleri, sosyal yaşama yönelik verilen hizmetler, spor hizmetleri, beslenme hizmetleridir. Bu bölümde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine yer verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTENİN ASLİ VAZİFESİ

Raporda çarpıcı şu ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı; “Bulguda da belirtildiği gibi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri, 2547 sayılı yasanın 3 üncü maddesine göre, bir üniversitenin asli faaliyetidir. Üniversite tanımı içerisinde yer alan en temel faaliyetin, temel faaliyetler olarak sayılmayarak, stratejik planın bütünü içerisinde anlaşılabilir şeklinde değerlendirilmesi stratejik plan hazırlamanın amacına uygun değildir”

ÜNİVERSİTEDE İÇ DENETÇİ DE YOK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kanuni zorunluluğa rağmen iç denetçi kadrosunun da olmadığı da belirtilen Sayıştay raporunda, “Bakanlar Kurulunca 08 / 04 / 2013 tarihinde 2013/4625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/12/2015 tarihli ve 5436 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesine göre Üniversiteye 3 adet iç denetçi kadrosu tahsis edildiği halde, 2017 yılı itibariyle söz konusu iç denetçi kadrolarına kanuni zorunluğa rağmen hiç atama yapılmadığı ve iç denetim birimi kurulmadığı görülmüştür. Bu itibarla, iç denetim faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için iç denetçi kadrolarına atama yapılarak, iç denetim biriminin ivedilikle kurulması gerekmektedir”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more