Sözcü Plus Giriş

Çamlıca’daki doğal SİT alanı TÜRGEV’e verildi

Yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV yine değerli bir arazi tahsisi kararı ile gündemde. Üsküdar Kısıklı’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sosyal tesis yapılmak üzere imara açılan 3 dönümlük doğal SİT alanı TÜRGEV’e verildi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 15:12, 02/02/2018
Çamlıca’daki doğal SİT alanı TÜRGEV’e verildi

Üsküdar Belediyesi'ne ait olan Üsküdar Kısıklı'daki 3 dönümlük arazi, 1998 yılında koruma kurulu tarafından 1. Derece doğal sit alanı olarak belirlendi. En son 2013 yılında onaylanan “Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel SİT Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nda da “rekreasyon alanı” fonksiyonunda kaldı. Rekreasyon alanları; “İstanbul'un tarihi Boğaziçi koruları olup 1. Derece doğal SİT alanlarıdır. Bu alanların bitki örtüsünün, mevcut ağaç dokusu ve geleneksel karakterinin korunması esastır” şeklinde açıklandı.

ert

PLAN ASKIDAN İNMEDEN TÜRGEV'E TAHSİS EDİLDİ

Parselin imar durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde tekrar değiştirildi. Plan değişikliğinin; söz konusu taşınmazın konumu itibari ile ulaşım bağlantıları açısından güçlü olması, ulaşılabilirliğinin kolaylığı ve etki alanının genişliği nedeniyle bölgede sosyal yaşamı destekleyecek ve toplumun kültürel faaliyetlerine hizmet verecek bir sosyal tesise olan yoğun talep doğrultusunda verimli bir şekilde kamu yararına kullanılabilmesi için yapıldığı belirtildi. Ve parsel , ‘'Sosyal Tesis Alanı''na alındı. Plan değişikliği 29 Kasım 2017-28 Aralık 2017 tarihleri arasında itirazlar için askıya çıkarıldı. CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden'in verdiği soru önergesine gelen yanıt plan daha askıya çıkmadan parselin TÜRGEV'e verildiğini ortaya çıkardı.

8 KASIM'DA MECLİS KARARI ALINDI

Arazinin plan değişikliği sonrasında nasıl kullanılacağını soran Küçükerden'e mülkiyet sahibi olan Üsküdar Belediyesi tarafından verilen yanıtta, 8 Kasım 2017 tarihli meclis kararı ve 30 Kasım 2017 tarihli encümen kararı ile TÜRGEV lehine kat irtifakı tesisi (inşaatı başlamamış yapılara verilen tapu) yapıldığı açıklandı. Yanıtta kararın dayanağının “Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Yasa”nın, “Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan şartları sağlayanlar lehine kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti hazine veya kamu kurumlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir” fıkrası olduğu belirtildi.

Yayınlanma Tarihi:14:33,