Sözcü Plus Giriş

Eğitim-İş Sendika’sından ‘performans uygulamasına’ protesto

Eğitim İş Sendikası şube başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmene şiddeti protesto etti. Sendikalılar, öğretmenlere öğrencilerin not vermesini öngören perfonmans uygulamasına tepki gösterdi. Sendika Genel Sekreteri Ebru Sungar, 'performans uygulamasıyla' mücadele için sendikaları güç birliğine çağırdı.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 18:34, 28/04/2018
Eğitim-İş Sendika’sından ‘performans uygulamasına’ protesto

Uygulama Eğitim-İş’e bağlı sendikalılar tarafından, “Mesleğimiz Onurumuzdur! Performansa Hayır!” sloganıyla, Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto edildi.

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye genelinden şube ve il temsilcilik başkanlarının katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde, “Öğretmene kalkan eller kırılsın” “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “Laik, bilimsel, demokratik eğitim” “İş, emek, direniş, Eğitim-İş” sloganları atıldı.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım protesto gösterisi sırasında, “Bugün burada öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına karşı durmak için bulunuyoruz. Bilimsel ve akademik olmayan gerekçelerle eğitim sistemini defalarca değiştiren MEB, bugün eğitimde yaşanan sorunların baş sorumlusudur. Hepinizin bildiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için performans taslağı yayınlamıştır. MEB performans sistemi ile ülkemizin geleceği olan yavrularımızı eğiten, şekillendiren, yarınların mimarı olan biz öğretmenleri baskı altına almayı amaçlamaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri görülmeyen bu sistemde, eğitimcilerin uzmanlık alanları uzman olmayanlar tarafından değerlendirilmek istenmektedir.
Her şeyden önce; bir eğitimcinin performansını, o alanın uzmanı olmayan kişilerin notlarıyla ölçmeye çalışmanın bilimsel ve akademik hiçbir gerçekliği yoktur. Bu uygulamayla; Öğretmen ile öğrenci ve veli arasında, bir çıkar ilişkisi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğretmenlerin ve idarecilerin uzmanlık alanı olmayan branşlarda birbirine not verdirilecek olması da okullardaki çalışma barışını bozacaktır. Bildiğiniz üzere son yıllarda uygulanan yanlış eğitim politikaları ve yöneticilerin hadsiz söylemleriyle son yıllarda öğretmenlik mesleğinin itibarı zedelenmiş, eğitimcilerin maruz kaldığı şiddet olayları sosyal medyayı ve gazetelerin 3. sayfalarını kaplar hale gelmiştir. Performans sisteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte, öğretmenlik meslek onuru, tamamen ayaklar altına alınmaya çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

“HUKUKİ MÜCADELE SÜRÜYOR”

Ayrıca Sendika tarafından, “MEB tarafından 2016 yılında pilot uygulamayla denenmeye çalışılan ve Eğitim-İş olarak dava konusu da yaptığımız, performans değerlendirme sistemi, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmenin geldiği noktayı göstermektedir. Her konuda olduğu gibi MEB, taslak öncesinde eğitimin en önemli paydaşlarından olan sendikalara fikir sormaya gerek duymamış ve hatta daha önce bu konuda yaptığımız itirazlarımızı dikkate almamıştır. Türkiye'de eğitimde yaşanan sorunların nedeni öğretmenlerin performansları değildir. Öğretmen eğitimin temelidir. Başarılı bir eğitim sisteminde öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının siyasal değil, laik, çağdaş, bilimsel, ulusal olması ve milli hedeflerin ön plana çıkarılmasıdır. Eğitimin cevheri olan öğretmenlere kıymet vermeyen bir anlayışın, başarılı ve çağdaş bir eğitim sistemini oluşturma ihtimali yoktur. Eğitimi tamamen kaosa sürükleyecek olan taslak halindeki performans sistemi, MEB tarafından geri çekilinceye kadar devam ettireceğimiz eylemlerimize, bu haklı, meşru ve demokratik başkaldırımıza, sendikalı-sendikasız tüm öğretmenlerimizi ve halkımızı destek vermeye çağırıyoruz.” açıklaması yapıldı.

“ÖĞRETMEN NOT İSTEMEZ, ÖĞRETMEN SADECE DERS VERİR!”

Son olarak Sendika yetkilileri MEB’in uygulamasıyla ilgili olarak “Son yıllarda eğitim sisteminin bilimsellikten uzaklaştırılarak gericileştirildiği, özelleştirildiği, başarı oranının tüm eğitim kademelerinde giderek düştüğü herkesçe kabul edilmektedir.  Müfredat ve sınav sistemleri tek adamın sözüyle bir gecede değiştirilerek yapboza döndürülmüş, nitelikli okul kavramı ile okullar ve öğrenciler ayrıştırılmış, milyonlarca öğrencinin geleceği ile oynanmıştır.Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş mücadelesi devam ederken Ankara'da toplanan ilk Maarif Kongresi'ne katılarak eğitime verdiği önemi nasıl gösterdiyse bugün ülkeyi yönetenlerden de aynı anlayışın tekrar hayata geçirilmesini bekliyoruz.Biz Eğitim-İş olarak Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında laik, bilimsel, çağdaş, parasız eğitim için mücadele etmekten asla yılmayacağız.Mesleğimiz onurumuzdur ve onurumuzu da asla çiğnetmeyeceğiz. Öğretmen hareketinin efsanevi lideri Fakir Baykurt'un da dediği gibi; “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, ÖĞRETMEN DERS VERİR!” Yaşasın Eğitim-İş! Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!” ifadelerini kullandı.

Yayınlanma Tarihi:17:47,