Sözcü Plus Giriş

Herkesi ilgilendiren ‘Torba’ yasalaştı

Herkesi ilgilendiren torba tasarı kanunlaştı. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı oldu. Apartmanlarda yer alanlar da dahil, konutların çatı veya cephelerinde elektrik enerjisi üretip fazlasını satandan vergi alınmayacak. Elektrikli araç ve motosiklet sahipleri de Motorlu Taşıt Vergisi ödeyecek. Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, kulüp ve şirketlere iade edilecek.

Veli TOPRAK
13:09 -
Herkesi ilgilendiren ‘Torba’ yasalaştı

Terör eyleminin ortaya çıkarılmasını sağlayan ve hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek. Nişasta kökenli şeker kotası yüzde 5 oldu. 10 Haziran 2003 ila 13 Mayıs 2014 tarihlerinde madenlerde hayatını kaybeden işçinin eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birine kamuda iş verilecek. Yasa ile getirilen düzenlemeler şöyle:

KREŞLER VERGİ DIŞI: Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakıldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ: Apartmanlarda yer alanlar da dahil, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alındı.

MTV’DE YENİ DÖNEM: Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler de MTV kapsamına alındı. Bu araçlar, benzer araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

SANAYİ BÖLGELERİ: Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den muaf tutuldu.

SPOR DESTEĞİ: Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek; bu tutarlar; amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak.

TERÖRDE İSTİHDAM: Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verildi.

İSTİHDAM TEŞİVİĞİ: 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için, 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirildi. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK: Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verildi.

KOTADA DEĞİŞİKLİK: Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 5’ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde, Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak.

MADENCİLER: 10 Haziran 2003 ila 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

HURDA ARAÇ: 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

ÇEYİZ VE KONUT HESABI: Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Kendisine ait bir konutu olmayanlar da, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25’e çıkarıldı. Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more