İşe iade haklarından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İşçiler çeşitli sebeplerden ötürü işten çıkarılmaktadır. Ancak işçi haksız yere böyle bir durumla karşılaştığını düşünüyorsa işe iade talebinde bulunma hakkı vardır. İşçi davayı kazanırsa işe iade edilir. Bu durumla karşılaşan çalışanların aklında ise 'işe iade haklarından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?' sorusu bulunmaktadır. İşte cevabı...

İşe iade haklarından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Her yıl birçok işçi işe iade için mahkeme yollarını tutmakta. Mahkemelerdeki davalarda zaman zaman işe iade kararları çıkabilmektedir. Dava açanlar ve dava açmak isteyenler ise ‘işe iade haklarından faydalanmak için hangi şartları yerine getirmiş olmam gerekir’ diye düşünmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sitesinde;

“İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az “30” işçi çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az “6” ay olması, fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine başvurularak dava açılması gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI NELERDİR

İş Kanunu’nun 21. maddesine göre;

“İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” ibaresi bulunmaktadır.

İşe iade davası nedir? İlginizi Çekebilir İşe iade davası nedir?

KİMLER İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR?

İş akdinin işveren tarafından fesh edilmesinden itibaren 30 gün içinde açılması gereken bir davadır. Bu dava, süresi içinde açılmazsa dava açma hakkı sona erer. Bu dava 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işverene karşı, haksız olarak işten çıkarılmış olan işçi tarafından açılır. Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda işe iade kararı verilirse 4 aylık maaş kadar

Kanunda ihbar süreleri kaç gündür? İşte ihbar tazminatı hesaplama formülü İlginizi Çekebilir Kanunda ihbar süreleri kaç gündür? İşte ihbar tazminatı hesaplama formülü Kıdem tazminatı ödenmezse ne olur? İlginizi Çekebilir Kıdem tazminatı ödenmezse ne olur?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...