Sözcü Plus Giriş

İYGAD oldu İGD

İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği’nin ismi üyelerin aldığı kararla İstanbul Gazeteciler Derneği olarak değişti. Gazeteciler ‘Yerel’ kelimesinin kalkmasının mesleği daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

null
Güncellenme: 11:47, 05/02/2018
İYGAD oldu İGD

Derneğin merkezinin bulunduğu, Kaya Milenyum AVM'de düzenlenen kongreye üyeler büyük ilgi gösterdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Mehmet Mert toplantıya büyük ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederek bu yoğun katılım gösteriyorki gazeteciler meslek örgütlerine sahip çıkmakta diye konuştu.

Daha sonra, yoklama ve açılışın ardından divan üyesi seçimi gerçekleştirildi. Dernek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Dolu'nun başkanlık ettiği divanda Gazeteci Berrin Yeşiltepe ve Yazar Hüseyin Şengül yer aldı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Dernek tüzüğü gereği; “Tüzükte değiştirilmesi istenen maddelerin ayrı ayrı eski ve yeni şekilleri okutularak açık oylamaya geçildi.

Buna göre: Derneğin mevcut adı olan “İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği (İYGAD)” adının, yeni şekliyle “İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) olarak değiştirilmesine,  Dernek Yönetim Kurulunun mevcut 11 (on bir) asil, 11 (on bir) yedek üye sayısının, yeni şekliyle 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üye olarak değiştirilmesine ve  Denetim Kurulunun 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üye sayısının, yeni şekliyle 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olarak değiştirilmesine karar verildi.

Oylamaya sunulan maddeler ile ilgili söz alan üyelerden Yunuz Arıkan isim değişikliğinin çok fazla katkı sağlamayacağına dikkat çekerken, dernek yönetim kurulu üyelerinden Eren Ermiş ve Hüseyin Çetiner ise ‘yerel' kelimesinin günümüzde çok fazla önemi olmadığına değindiler.

Dernek eski başkanlarından Ali Tarakçı, yönetim kurulu sayısının azaltılmasının, katılımcılığı ve çeşitliliği daraltacağını belirterek, bu derneğin yapısı gereği farklı noktalardan yönetime kişiler alınmasıyla hem demokratik bir anlayışın geliştirilmesi hem de temsil kabiliyetinin artırılması gerektiğini söyledi ve önergeyi doğru bulmadığını belirtti. Cengiz Alçayır ise, derneğin yönetim toplantılarının daha sağlıklı yapılabilmesi ve kararlarının daha hızlı alınabilmesi için yönetim kurulu sayısının önerge doğrultusunda azaltılmasını ve bu hususun katılımcılıktan çok bir teknik mesele olduğunu belirtti.