Sözcü Plus Giriş

Kapalıçarşı’da ihalesiz kıyak

Sayıştay, İSKİ'nin Kapalıçarşı'nın 2 milyon liranın üzerinde tutan yağmur, atık su ve içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları için yeni ihale açmadığını, işi diğer projelerini üstlenen firmalara yaptırarak kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olduğunu tespit etti.

Özlem GÜVEMLİ
13:24 -
Kapalıçarşı’da ihalesiz kıyak

Sayıştay, İSKİ 2017 Denetim Raporu’nda bağımsız ihale edilmesi gereken bazı yapım işlerinin hali hazırda devam eden başka yapım işlerine dahil edilerek yaptırıldığını tespit etti. Raporda, bu duruma örnek olarak Kapalıçarşı’daki atık su yenileme işi ele alındı. Tarihi Kapalıçarşı’nın atık su hatlarının, yağmursuyu hatlarının ve içme suyu hatlarının yenilenmesi işi için ihale düzenlenmediği mevcut bazı ihalelere eklenip yeni birim fiyat belirlenerek yaptırıldığı ifade edildi. Bu iş için neredeyse tüm imalat kalemlerinde yeni birim fiyat analizleri yapıldığı tespit edilerek “Bilindiği üzere yeni birim fiyatlar, ihalede rekabet sonrası oluşan fiyatlar değil, idare ile yüklenicinin güncel rayiçlere göre belirleyip karşılıklı anlaşmaya vardıkları fiyatlardır” denildi.

REKABET ORTAMI OLUŞMADI

Yeni birim fiyatlar ile Kapalıçarşı’da yapılan ve yapılacak olan imalat tutarının 2 milyon liranın üzerinde olduğuna dikkat çekilen raporda “Mevcut işlerle proje ve mekan bağı bulunmayan, kurum tarafından müstakil ihale konusu olması gereken işlerin ihale yapılmaksızın, rekabet ortamı oluşmadan mevcut bir kısım yüklenicilere yeni birim fiyatlar tespit edilerek yaptırılması kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu gibi kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi ile de bağdaşmamaktadır” denildi. Kapalıçarşı’da yapılması gereken işlere ilişkin olarak devam eden işlerde herhangi bir fiyat teklifi bulunmadığı, neredeyse tüm imalatların yeni birim fiyat oluşturularak yapıldığı bu durumun da rekabeti engellediği, işin daha yüksek tutarlara yapılması ihtimalini ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

1-2 FİRMA SEÇİLEREK ANLAŞMA YAPILMIŞ

Kapalıçarşı’daki eksiklikler açık ihale ile giderilmesi beklenemeyecek kadar acil ise pazarlık usulü ile işin uzmanı şirketlerin çağrılarak rekabet ortamında işin gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğuna vurgu yapılan raporda, “Kuruma iş yapan firmalardan bir ikisinin seçilerek ihale kapsamında olmayan bir işin hiçbir rekabet ortamı oluşmadan karşılıklı anlaşma ile yapılan yeni birim fiyatlar üzerinden gördürülmesi doğru bir yaklaşım değildir” tespiti yapıldı.

İMALATLAR BİRBİRİNDEN FARKLI

İSKİ, Kapalıçarşı’nın atık su ve yağmursuyu hatlarının “Avrupa Yakası 5. kısım müteferrik atık su, yağmur suyu bakım, onarım, görüntüleme ve dere kesit düzenleme inşaatı” işi kapsamında yapıldığını ve Kapalıçarşı’nın bulunduğu bölgenin işin mahal listesinde olduğunu bildirdi. İçme suyu hatlarının da Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı işi kapsamında yapılması için yüklenici ile anlaşmaya varıldığı bilgisini verdi. Sayıştay, İSKİ’nin savunmasını yeterli bulmadı. Sayıştay raporunda İSKİ’nin atık su ve yağmur suyu hatlarının yapımına ilişkin Kapalıçarşı’nın mahal listesinde bulunduğuna ilişkin savunmasını “Bahsedilen sözleşme kapsamındaki iş ile Kapalıçarşı’da yapılan imalatlar birbirinden çok farklı olduğundan mevzuatta belirtilen şartları sağlamamaktadır. Ayrıca söz konusu mekân, muhit olarak ihalenin mahal listesinde bulunsa da işin projesinde öngörülmemiş, bu mahal için birim fiyatlar oluşturulmamıştır” denildi.

İKİ FARKLI KITADALAR

Sayıştay, Kapalıçarşı’nın içme suyu hatları bakım ve onarımı imalatlarının “Asya Bölgesi Betonarme Boruları Yenileme İnşaatı işine eklenmesine “coğrafi” olarak da itiraz etti. Bu iş ile Kapalıçarşı’nın mekan bağının bulunmadığı vurgulanarak “Daha açık bir ifade ile Kapalıçarşı İstanbul’un Avrupa yakasında iken, söz konusu sözleşme kapsamının İstanbul’un Asya yakası olduğu, bu bağlamda mekan olarak herhangi bir bağ bulunmadığı açıkça görülecektir. Her ne kadar kurum tarafından söz konusu imalatlar için hangi iş kapsamında yapılırsa yapılsın yeni birim fiyat yapılmasının zorunlu olduğu iddia edilse de bu husus bulguda belirtilen hususu karşılamaktan uzaktır. Burada idarece yapılması gereken, yeni bir ihale yoluyla rekabet ortamını oluşturmak ve bu imalatları mevzuata uygun şekilde yaptırmaktır” denildi.

Son güncelleme: 13:46 01.11.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more