Kartal Şehir Parkı ‘kurtuldu’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın yanı başındaki 174 bin 601 metrekarelik şehir parkını ve askeri alanı imara açan plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu.Mahkeme, kent ve bölge ölçeğinde hizmet vermesi planlanan “Şehir Parkı”nın imara açılmasını hukuka aykırı buldu. Plan ile yeşil alanların azaltıldığı, ek inşaat alanı ve nüfus getirilerek ulaşım taleplerinin arttırıldığı vurgulandı.

Kartal Şehir Parkı ‘kurtuldu’

Kartal Soğanlık'ta toplam 174 bin 601 metrekarelik iki parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2017 yılında onaylanan plan değişikliği CHP'li Hakkı Sağlam, Özgür Aydın ve İbrahim Doğan tarafından yargıya taşındı. Mahkemelik olan plan değişikliği ile 23 bin 688 metrekarelik 213 numaralı parselin ‘askeri alan’ fonksiyonu korunup kent estetiği açısından konumu değiştirilmişti. 147 bin 795 metrekarelik 216 numaralı parselin ise ‘şehir parkı’ fonksiyonu ise tamamen iptal edilmişti.  ‘Gelişen kentsel ihtiyaçlar’ gerekçe gösterilerek şehir parkı ‘ticaret, konut, spor tesisi, park’ olarak planlanmış,  konut, AVM ve rezidans yapılmasının önü açılmıştı.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

ŞEHİR PARKI TAMAMEN KALDIRILDI

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın yanında bulunan şehir parkını imara açan plan değişikliğine açılan davayı İstanbul 10. İdare Mahkemesi 22 Mayıs 2018'de karara bağladı.
Ders gibi bir karara imza atan mahkeme hukuka aykırılığı açık olan plan değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Plan ile 174 bin 601 metrekare büyüklüğündeki ve önceki plan hükümlerine göre tamamı zaman içinde şehir parkına dönüşmesi öngörülen alanın,  56 bin 642 metrekarelik kısmının ticaret ve konut fonksiyonuna ayrıldığı ve donatı alanlarının yeni bir alan ayrılmadan azaltıldığı vurgulandı. Parsellerde fonksiyon değişikliği yapılarak önceki planlarda şehir parkı olarak tanımlanan ve üst ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak kent ve bölge ölçeğinde hizmet vermesi planlanan fonksiyonun tamamen kaldırıldığı vurgulandı. Yerine ticaret, spor ve park fonksiyonlarının getirildiği bu değişikliğinin sebebinin “gelişen kentsel ihtiyaçlar” olduğunun belirtildiği ancak bu kentsel ihtiyaçların neler olduğunun tanımlanmadığı kaydedildi.

YÜKSEKLİK 15'DEN 17'YE ÇIKTI

Gelecekte kent ve bölge ölçeğinde tüm kamuya hizmet vermesi ve Şehir Parkı'na dönüşmesi planlanan askeri alanın yapılaşmaya açıldığı her değişiklikte yapılaşma koşullarını arttırıcı düzenlemeler yapıldığı şehir parkının önce 15 kat ardından 17 kat maksimum yükseklik ile imara açıldığına dikkat çekildi. Plan değişikliğine gerekçe olarak Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm için trampa yapılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararının gösterildiği ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takas işlemini Kartal'daki taşınmazlar yoluyla yapmasını zorunlu kılan teknik nedenlerin anlaşılamadığı kaydedildi.

sehir-parki-imarina-iptal-2MEVZUATA AYKIRI

Dava konusu imar planı değişikliklerinin; donatı alanlarında azalmaya yol açan yeşil alanları azaltıcı, ek inşaat alanı ve nüfus getirerek ulaşım taleplerini olumsuz yönde etkileyecek, nüfus-donatı dengesini çevre ve imar bütünlüğünü ve önceki plan ana kararlarını bozucu nitelikte olduğu tespit edildi. Plan değişikliğinin mevzuata, planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonuca varıldı.

BİLİRKİŞİ:ŞEHİR PARKI SEMT PARKINDAN FARKLIDIR

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda da dikkat çekici tespitler yapıldı. Bilirkişi raporunda, Planlarda gelecekte şehir parkına dahil edilmesi planlanan askeri alanın fonksiyon açısından görünürde bir değişiklik olmasa da plan notları ile yapılaşmaya açıldığı, kent ve bölge ölçeğinde tüm kamuya hizmet verilmesi planlanan bir fonksiyonun kaldırılarak bu alanın yapılaşmaya açıldığı ve oluşturulan yeni donatı alanlarının yalnızca burada yaşayacak olan kısıtlı bir nüfusa hizmet etmesinin planlandığı kaydedildi. Şehir parklarının mahalle ya da semt parklarından farklı olarak tüm kentlilere hitap eden kentlilerin rekreasyon amacını karşılamak amacıyla kentlerin odak noktalarında bulunması gereken kent içi yeşil alanlar olduğu bu nedenle dava konusu plan değişikliklerinde öneriler park, spor tesis alanı fonksiyonlarından donatı türü ve hizmet alanı olarak farklılık gösterdiği belirtildi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...