Sözcü Plus Giriş

Mahkemeden ders gibi karar: Bungalovlar ihtiyaç değil turistik

Sarıyer’deki Parkorman Tabiat Parkı’na yapılacak bungalov projesi mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme, tabiat parkına yapılacak bungalovların zaruri ihtiyaç olmadığını turizme hizmet edeceğini, alandaki inşaat alanının da arttırıldığını vurguladı.

Özlem GÜVEMLİ
18:47 -
Mahkemeden ders gibi karar: Bungalovlar ihtiyaç değil turistik

İstanbul’un akciğerleri olan Sarıyer'deki Fatih Ormanı sınırları içinde bulunan Parkorman Tabiat Parkı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı imar planları ve “Uzun Devreli Gelişme Planı”nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava karara bağlandı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Parkorman Tabiat Parkı'na ilişkin imar planı değişikliğini ve bu değişikliklerin dayanağı olan “Uzun Devreli Gelişme Planı”nı şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun bulmadı. Uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 13 Şubat 2018 tarihinde oy birliği ile planların yürütmesi durduruldu.

100 ODALI 53 BUNGALOV

Mahkemenin yürütmesinin durduğu proje kapsamında tabiat parkında kamping alanına 100 odalı 53 adet bungalov, 2 adet idari bina, 6 adet kır kahvesi ve açık yüzme havuzu yapılacaktı. Günübirlik Kullanım Alanı'nda toplam 14 kafeterya, 26 bin metrekarelik alana bir çocuk müzesi, bin 1500 metrekarelik çok amaçlı salon, 2 bin metrekarelik arazi üzerinde 487 araçlık otopark yapılması planlanıyordu.

BUNGALOVLAR ZARURİ İHTİYAÇ DEĞİL

İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin kararında günübirlik kullanım alanlarının konaklama alanına dönüştürüldüğüne dikkat çekilerek planda yer alan kamping-bungalovların gerek nicelik gerekse kalıcı olmaları açısından konaklama fonksiyonu yaratacak nitelikte olduğu vurgulandı. Alanda konaklamayı zorunlu kılan ihtiyaç ve gerekçelerin plan raporunda yer almadığı belirtildi. Orman Kanunu'na göre ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlı bir takım yapılaşmaya izin verilebildiği ancak dava konusu edilen işlemde turizm kararları ile ilişkilendirilebilecek kalıcı yapı özelliklerindeki bungalov türü yapılaşmanın Fatih Ormanı Tabiat Parkı'nın zaruri ihtiyaçlarından olmadığı kaydedildi.

YAKIN ÇEVREDEKİ OTELLERDEN YARARLANILABİLİR

Dava konusu planlar; 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda tabiat parkları için yapılan düzenlemeye de aykırı bulundu. Alt ölçekli planda “mola noktası” ve “tabiat parkı giriş-çıkış noktası” fonksiyonlarının eklendiği bu şekilde inşaat alanının arttırıldığı ifade edildi. Kararda, ÇED başvuru dosyasında sunulan güncel proje ile inşaat alanlarının arttırıldığı konaklamalı tesislerle ilgili turizme yönelik ihtiyacın yakın çevrede yer alan otellerden destek alınarak çözümlenmesinin mümkün olduğunu vurgulandı. Mahkeme, Parkorman Tabiat Parkı'na ilişkin imar planı değişikliğini ve bu değişikliklerin dayanağı olan Uzun Devreli Gelişme Planı'nın şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun bulmadı.

YASAL DAYANAĞI KALMADI

Kararı değerlendiren Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada “Fatih Ormanı'nı eğlence parkına çevirme projesinin yasal bir dayanağı kalmadı. Orman Bakanlığı, bu mahkeme kararını dikkate alarak tabiat parkı kararını da iptal etmeli, Fatih Ormanı'ndaki çitleri kaldırmalı ve orman içindeki tüm yapıları yıkmalıdır. Orman, derhal yaban hayata terk edilmelidir” denildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more