Sözcü Plus Giriş

Memura yılbaşı hediyesi uyarısı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 10 Aralık tarihinde kurumlara geçtiği yazıda yılbaşı hediyeleri konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, TBMM Genel Sekreterliği ve bakanlıklara geçtiği ‘hediye alma yasağı’ konusunda bir yazıyı çalışanlara gönderdi.

Bora ERDİN
15:55 -
Memura yılbaşı hediyesi uyarısı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzası ile yayınlanan yazıda ilgili ‘Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği' hatırlatılarak yılbaşında kabul edilecek hediyelerin bu düzenlemeye dikkat edilerek alınması istendi.

Gönderilen yazıda memurlara 657 sayılı Kanun’un Hediye alma, menfaat sağlama yasağı başlıklı 29’uncu maddesi de hatırlatıldı: “Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır”

İşte memurların alabileceği hediyeler:

a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler.

Son güncelleme: 15:56 21.12.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more