Reklamsız Sözcü

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak! Başvurular ne zaman, şartler neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere 204 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 9 Nisan tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

android-time 18:13
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak! Başvurular ne zaman, şartler neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere 204 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 9 Nisan tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan. Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı alımını yapacağı 240 kişilik kadro için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Başvuru şartlarını taşıyan her aday başvuruda bulunabilecek. Buna göre adaylardan genel olarak, 18 yaşını tamamlamış olmak, daha önce sözleşmeli olarak çalışanlar için başvuru tarihi itibari ile fehis süresi üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak, 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile henüz 36 yaşından gün almamış olmak, askerlik durumu itibari ile askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilgisi bulunmamak ve alım yapılacak pozisyonlar için ilgili bölümlerin Lise mezunu olmak ve önlisans mezunları için yüksekokullardan mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Alım yapılacak 1?inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu?nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(5) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2016-2017 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80?ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; Güverte, Makine ve İkmal branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur'', kararlı sağlık Raporunu almak,

(9) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır

(10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya
kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(15) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(16) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(17) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(18) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more