Şifreli oyun

İmar affında İstanbul Boğazı’ndaki tüm sahil şeridini kapsam dışında tutan hükümet, son dakikada Enigma şifresi gibi kodlu bir kroki ve listeyle affı deldi.

Şifreli oyun

TBMM'de benimsenen torba yasada, gece yarısı yapılan değişiklik bilmeceye dönüştü. Son dakika değişikliğiyle imar affında İstanbul Boğazı'ndaki tüm sahil şeridini kapsam dışında tutan hüküm, özel bir kroki ve liste ile delindi. Enigma şifresi gibi olan listede, binlerce rakam var ve bu rakamların ne anlama geldiğini ancak harita mühendisleri İTRF96 adı verilen “orta meridyene göre koordinat datum'' adlı teknik bir sistemle çözebilecek.

kroki

TBMM'deki torba yasaya son dakika eklenen bu şifreli kroki ve listeyle Boğaz'da gayrimenkulü olan kimlerin koruma altına alındığı merak ediliyor.

KOORDİNATLAR VERİLDİ

AKP'lilerin önergesi sonucu yasada yapılan değişiklikle, Boğaziçi Kanunu'nda, “Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve daha önce af dışında kalan alan değiştirildi. Sadece “kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan” imar affı dışında tutuldu. Bu koordinatların dışına ise af geldi. İmar affına giren ve kapsam dışı kalan alanların neresi olduğu ve affın hangi yapıları kapsadığı ise “428981.51 sağa, 4563761.85 yukarı'' gibi koordinat ifadeleriyle gösterildi. Toplam 2 bin 59 adet yapı için bu koordinatlar verildi.

11-meclis

KROKİ DIŞINA AF

İstanbul Boğaziçi bölgesinde daha önce tamamen kapsam dışı olan imar affını bazı yapılar için getiren düzenleme, AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Mehmet Muş'un verdiği önerge ile düzenlendi ve yasaya şu hüküm eklendi:

“Bu madde hükümleri 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun'un 2'inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde belirlenmiş tarihi alanda uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

ENİGMA NEDİR?

2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın istihbarat ve gizli yazışmaları için şifreleme amacıyla kullanılan bu şifrenin çözümü için bir makine icat edildi.

Enigma yazışmaları, kripto halinde kodlanıp kırılması güç bir sistemle alıcıya  ulaştırılıyordu. 150 milyar adet kombinasyon üretebildiği için çözümü de ancak makine ile yapılabiliyordu. Ancak makine bu bilgileri 13 kez değiştirip şifreli koda çevirdiği için de 13 farklı metin ortaya çıkıyor ve hangi metnin geçerli olduğu müttefikler tarafından anlaşılamıyordu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...