Sözcü Plus Giriş

Siyasi partilere mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin Güçlenen Türkiye Partisi, Engelsiz  Yaşam Partisi, Genç Anadolu Partisi, Emek Partisi, Millet Partisi, Ezilenlerin  Sosyalist  Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisinin 2013 ve 2014 yıllarına ait  mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:49 -
Siyasi partilere mali denetimleri

Anayasa Mahkemesinin bazı  siyasi partilerin 2013 ve 2014 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin  kararları Resmi Gazete’de yer aldı.

Yüksek Mahkeme, Güçlenen Türkiye Partisinin 2013 yılı kesin hesap  incelemesinde belgelendirilmeyen 2 bin 700 lira gelir ile 2 bin 800 lira gider  olmak üzere toplam 5 bin 500 lira parti mal varlığının 2820 sayılı Siyasi  Partiler Kanunu’nun 76’ncı maddesi uyarınca Hazineye gelir kaydedilmesine oy  birliğiyle karar verdi.

Engelsiz Yaşam Partisinin 2013 yılı kesin hesap incelemesinde ise  belgelendirilmeyen bin 74 lira gelir ile bin 74 lira gider olmak üzere toplam 2  bin 148 lira parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle  hükmedildi.

Genç Anadolu Partisinin 2013 yılı kesin hesap incelemesinde  belgelendirilmeyen 83 bin 500 lira gelir ile 83 bin 500 lira gider olmak üzere  toplam 167 bin lira parti mal varlığının; 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise  belgelendirilmeyen 90 bin 850 lira gelir ile 90 bin 850 lira gider olmak üzere  toplam 181 bin 700 lira parti mal varlığının Hazineye gelir kaydedilmesine oy  birliğiyle karar verildi.

Bu arada söz konusu partinin 2013 yılı kesin hesabında gösterilen 89  bin 10 lira gelir ve 89 bin 10 lira giderin; 2014 yılı kesin hesabında gösterilen  95 bin 660 lira gelir ve 95 bin 660 lira giderin Hazineye gelir kaydedilenler  dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna  uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Ayrıca Genç Anadolu Partisi Genel Merkezinin kesin hesaplarının  dayanağını oluşturan 2013 ve 2014 yıllarına ait gelir-gider belgeleri ile bu  belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmemesinden dolayı parti sorumluları  hakkında 2820 sayılı Kanun’un 111’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine  istinaden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Emek Partisinin  2014 yılı kesin hesap incelemesinde 457 bin 67 lira  29 kuruş gelir ve 456 bin 416 lira 75 kuruş giderin eldeki bilgi ve belgelere  göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Millet Partisinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen 195 bin 562  lira 4 kuruş gelir ve 186 bin 959 lira giderin eldeki bilgi ve belgelere göre  doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen  155 bin 76 lira gelir ve 153 bin 480 lira 52 kuruş giderin eldeki bilgi ve  belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğu kararlaştırıldı.

Sosyalist Demokrasi Partisinin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde  belgelendirilmeyen 9 bin 743 lira 35 kuruş gider ve 900 lira gelir olmak üzere  toplam 10 bin 643 lira 35 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazineye gelir  kaydedilmesine; partinin 2014 yılı kesin hesabında gösterilen 82 bin 477 lira 91  kuruş gelir ve 92 bin 250 lira 19 kuruş giderin Hazineye gelir kaydedilenler  dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna  uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi.

Ayrıca parti defterinin aslını göndermeyen ve ilçe seçim kuruluna  onaylatmayan parti yetkilileri hakkında 2820 sayılı Kanun’un 113’üncü maddesine  göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar  verildi.

AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more