Sözcü Plus Giriş

TBMM’de dikili ağaç tartışması

Hükümetin tomruk yerine doğrudan orman içindeki dikili yaş ağaçları özel sektöre satmak için hazırladığı tasarıya çok sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtirken, “Anayasa Mahkemesine zerre kadar güveniyorsam şerefsizim. Ama Anayasa mahkemesi bunu bozmam diyemez” dedi.

Erdoğan SÜZER
14:31 -
TBMM’de dikili ağaç tartışması

Devlete ait ormanlardaki dikili ağaçların ihaleyle özel sektöre satılmasının önünü açan torba tasarı TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Tasarıyı hazırlayan ve komisyonda savunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dikili ağaç satışına özel sektörden gelen talepler üzerine karar verdiklerini söyledi.. Devletin belirli standartlarda tomruk hazırlayıp özel sektöre sattığına işaret eden Bakan Eroğlu, “Oysa yatırımcı bizim kestiğimiz tomruğun boyutunun dışında özel ölçüler istiyor. Ben şu ölçüde değil bu ölçüde istiyorum diyor. Tomruğu bizden almazsa ithal etmek zorunda kalıyor. Biz şimdi devlet ormanlarında dikili ağaç satışı yapabilme imkanı getiriyoruz. Normalde şu anda ağaçlar kesiliyor, standart boylarda, taşınıp orman teşkilatının depolarında bekliyor. Satış buradan yapılıyor. Oysa vatandaş diyor ki, biz kendimiz keselim, istediğimiz boyutlara göre kendimiz ayarlayalım, diyorlar. Bu talebi karşılamış olacağız” dedi.

ANAYASA'YA AYKIRI

CHP Grup Başkanvekili Altay ise, devlete ait ormanların mülkiyet hakkının özel sektöre devredilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Dikili ağaç satışına izin veren tasarının Anayasa'nın 169 ve 170'inci maddelerine aykırı olduğunu, bu maddeler değiştirilmediği sürece hiç kimsenin ormanlardaki dikili ağaçları satamayacağını belirten Altay, “Anayasa mahkemesine zerre kadar güveniyorsam şerefsizim. Ama Anayasa mahkemesi bunu bozmam diyemez” dedi. Yasanın bu şekilde Meclis'ten geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacaklarını belirten Altay, maddenin ya geri çekilmesini ya da dikili ağaç kesimine yüzde 25 yüzde 30 gibi bir sınırlama getirilmesini istedi.

Engin Altay'ın dikkat çektiği Anayasa'nın 169'uncu maddesi devlet ormanlarının sadece devlet tarafından yönetilip işletilebileceğini hükme bağlıyor. 170'inci maddesi de orman köylülerine ilişkin hükümleri içeriyor. Anayasa'nın 169'uncu maddesindeki, “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” hükmün devlete ait ormanlardaki dikili ağaçların satışına izin vermediği belirtiliyor.

Son güncelleme: 14:33 15.03.2018
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more