Sözcü Plus Giriş

Tescilli kültür varlıkları yatırım aracı oluyor

İstanbul’da aralarında Heybeliada Sanatoryumu, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Beyoğlu Vergi Dairesi’nin de bulunduğu korunması gerekli kültür varlıklarının, yatırım aracı haline dönüştürülmesi gündemde. Tescilli yapıların faizsiz tahvil aracı olarak bilinen “kira sertifikası ihracı” için kullanılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin istendi

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 12:27, 22/06/2018
Tescilli kültür varlıkları yatırım aracı oluyor

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki yazışmalar İstanbul ve Ankara'da tescilli kültür varlıklarının bir yatırım aracı olarak kullanılmak üzere satış ve devir işlemlerinin başlatıldığını ortaya çıkardı. Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs 2018 tarihinde “ivedi” kodu ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne korunması gerekli kültür varlığı olan taşınmazlarla ilgili dikkat çekici bir yazı gönderdi. Hazine Müsteşarlığı yazısında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün kira sertifikası ihraçlarında kullanılmak üzere kendisine ilettiği listedeki taşınmazların üzerinde “korunması gerekli kültür varlığıdır” şerhi bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda “korunması gerekli kültür varlığıdır” ibaresi bulunan taşınmazların, tapuda devredilebilmesi için kanun uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığından izin talep edildiği kaydedildi. Talebe yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığının hazineye ait taşınmazların satışı, kiralanması, devri, tahsisi, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin izin talebinin mülkiyet sahibi kurum aracılığıyla kendilerine iletilmesi gerektiğini bildirdiği ifade edildi. Bu çerçevede korunması gerekli kültür varlığı şerhi bulunan ve kira sertifikası ihraçlarında kullanılması muhtemel taşınmazların maliye hazinesinden, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne satış/devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli izin talebinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığa iletilmesi istendi.

haydarpasa-numune

LİSTEDE ANKARA VE İSTANBUL VAR

Yazışmadaki listede İstanbul'da Beyoğlu'nda bulunan tescilli Atatürk Anadolu Lisesi, Kabataş Ticaret Meslek Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Lisesi, Beyoğlu Vergi Dairesi, Üsküdar Selimiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selimiye'de 82 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na tahsisli Siyami Ersek Kalp Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi binaları, Kabataş Ortaokulu, Beşiktaş İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çapa Atatürk İlköğretim Okulu, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri, Heybeliada Sanatoryumu bulunuyor. Listede Ankara'daki Sağlık Bakanlığı binası, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü binaları da var.

“BAKANLIK KORUMALI”

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli binaları yatırım aracına dönüştürecek bu talebi reddetmesi gerektiğini vurgulayarak “Anayasa ve Türkiye'nin altına imza attığı korumayla ilgili uluslararası sözleşmeler gereği bakanlık bu yapıları işlevleri ile koruyup geleceğe taşımakla yükümlü. Bakanlık sorumluluğundaki bu kültürel varlıkları, koruma yönünde tercihini kullanmalı” dedi. Muhcu, tescilli yapılara rant amaçlı yeni tesisler eklenebileceği uyarısında bulunarak “Bu yapıların fiziksel özelliklerini mimari değerlerini sürdürememeleri söz konusu olabilir. Bu yapılar kamusal bir işlevi yerine getirirken tersine özel çıkarlar için kullanılacak. Toplumsal bellek ve kamusal hizmet açısından sakıncalı” diye konuştu.

heybeliada-sanatoryumu-1

KİRA SERTİFİKASI İHRACI NEDİR?

Korunması gerekli kültür varlıklarını yatırım aracına dönüştüren bu girişime konu olan kira sertifikaları “faizsiz tahvil” olarak biliniyor. Devlet veya özel şirketler tarafından çıkarılabilen kira sertifikaları, bir varlığı dayanak alarak ihraç ediliyor. Bu yöntemde, kira sertifikasını çıkaran kuruluş bir kısım varlığını veya haklarını bu amaç için özel olarak kurulan bir varlık kiralama şirketine devrediyor. Bu sistem gayrimenkulleri aktifinden bulunduran kaynak kuruluşun özel olarak kurulan varlık kiralama şirketine devrettiği varlıkları daha sonra geri kiralaması yoluyla fon temin etme prensibine dayanıyor.

iu-baltalimani-tesisleri
Yayınlanma Tarihi:12:11,