Sözcü Plus Giriş

Dünyayı gençlerin aydınlatmasını istedi.

İlerlemenin, ancak sürekli öğrenip gelişerek mümkün olacağını bilen bir grup insan, dünyayı aydınlatacak gençleri yetiştirmek için 1877 yılında bir okul kurdu. O zamanlar sadece ilk ve orta düzeyde eğitim veren “Mekteb-i Terakki” adındaki bu okul, insan için gösterilebilecek en önemli çabanın, bireyin eğitimi için olduğuna inanarak eğitim yolculuğuna başladı. Okulun yönetimini, vakıf ilke ve yapısını taşıyan bir encümen (komisyon) üstlendi. Encümen üyeleri, yöneticiler ve öğretmenler; kuruluşundan bugüne dek süren Terakki eğitim yolculuğunda kız ve erkek çocuklarının, yaşam boyu öğrenme sevgisine sahip gençler olmalarını ve kendi yollarında ilerleyebilmelerini çok önemsedi. Onların yabancı dil bilen, ticaret bilimlerine hâkim, girişimci bireyler olarak yetişmesini amaçlarken, saygıyı ve güzel ahlakı da öğrenmelerini sağlayacak bir okul ortamı yarattılar. Öğretmenlerin görevleriyle ilgili yazılan ilk talimatta ise şu madde yer aldı:

Madde 8: Öğrencilerin güzel ahlak ve davranışa (terbiyeye) alıştırılmaları için, öğretmenler tarafından kendilerine gerek normal durumlarda ve gerekse kızgınlık halinde, her zaman nezaketle ve “siz” kelimesiyle muamele edilecektir.

Günümüze dek değişmeyen ilkeleriyle, kendine, işine ve çevresine saygılı nesiller yetiştiren bu okul, “Terakki Mektebi” adıyla eğitime devam ederken, 1907 yılında alınan kararla okul öncesi ana (valide) okulu eğitimine de başladı. O dönemde anaokulunun kurulduğu ilk eğitim kurumlarından biri oldu. Bu okulda küçük yaştaki çocuklar, zaman ve enerjilerini gerektiği gibi kullanarak neyi nasıl yapacaklarına ilişkin tercih yapma ve karar alma fırsatını buldu. Bir işi sonuna kadar götürmeyi ve yaptığı işin sorumluluğunu almayı öğrendiler.

1877'den beri Terakki; öğrencilerinin zihin ve ruh sağlığı yerinde gençler olmalarını, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına vararak bunları açığa çıkarmalarını istedi. Türkiye'de öncülük ettiği konulara birini daha ekleyerek, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Rehberlik Servisini 1970 yılında hayata geçirdi. Şimdiki ismiyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, öğrencilerine çocukluklarından gençliklerine uzanan tüm süreçlerinde rehberlik etmek üzere hep yanlarında oldu. Onların kendini tanıyıp anlayabilmesine, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilmesine yardımcı olmaya devam etti. Senede iki defa çıkardıkları “Gelişim” dergisiyle; ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisine ışık tutacak, onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlayacakları bir kaynak oluşturmayı sürdürdü.

Kendini ve dünyasını geliştiren, açık fikirli gençler…

Terakki, öğrencilerine çağın ihtiyacı olan dil çeşitliliğini ve öğretimini en üst düzeyde gerçekleştirirken, ana dilde kendilerini yazılı ve sözlü doğru ifade edebilen gençler yetiştirmeye ayrı bir özen gösterdi. Kendi yeteneklerine, iç sesine ve davranış biçimine güvenebilecekleri olanakları sağladı. Akademik çalışmaların yanı sıra onları bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturdu.
Terakkili'yi öğrenmek için tıklayınız.
Aday Kayıt Takvimi için: www.terakki.org.tr/okullar-yonetimi/egitim-ogretim/aday-kayit-takvimi/

Son güncelleme: 11:51 18.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more