Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Erkeklerde cilt kanserinden sonra en sık görülen kanser tiplerinden biri olan prostat kanseri hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... Prostat kanseri nedir? Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alan prostat kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Prostat kanseri genelde 50 yaş sonrası erkeklerin hastalığıdır: Kendilerinde prostat kanseri teşhisi konulan erkeklerin %90’dan fazlası, teşhis konulurken 60 yaşından daha yaşlıdırlar. Yaşları 70 üzerinde olan erkeklerin %30 unda gizli prostat kanseri mevcuttur. Bu tümörlerin sadece bir bölümü herhangi bir zamanda daha hızlı büyümeye başlarlar ve tedavi edilmesi gereken tehlikeli bir hastalığa dönüşür. Peki, prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi… Hepsi ve daha fazlası için haberimizi okumanız yeterli…

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, prostatta (erkeklerde, spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üreten küçük bir ceviz şekilli bez) meydana gelen kanserdir. Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser tiplerinden biridir. Genellikle prostat kanseri yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarara neden olmayabileceği prostat bezi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, Prostat kanseri sıklıkla çok yavaş büyüdüğünden, bazı erkekler hiçbir zaman tedaviye ihtiyaç duymayabilirler, ancak diğer tipler agresiftir ve hızla yayılabilir.

Erken tespit edilen prostat kanseri (hala prostat bezi ile sınırlı olduğunda) daha iyi tedavi şansı sunar.

PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ

Prostat kanserine neyin sebep olduğu belli değildir. Prostat kanserinin prostattaki bazı hücrelerin anormal hale gelmesiyle başladığı bilinmektedir. Anormal hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlar, hücrelerin normal hücrelere göre daha hızlı büyümesine ve bölünmesine neden olur. Diğer hücreler ölünce anormal hücreler yaşamaya devam eder. Biriken anormal hücreler, yakındaki dokuları istila etmek için büyüyebilen bir tümör oluşturur. Bazı anormal hücreler de kopabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz).

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

Prostat kanseri çoğunlukla semptom vermez, ancak prostat kanseri şüphesi uyandıran bazı belirtiler olabilir:

– Prostat bezinde yumru veya asimetrik prostat
– İdrara çıkma zorluğu
– İdrarın başlangıcı veya durdurulmasında zorluk
– Özellikle gece olmak üzere, idrara sık çıkma
– İdrar akışının zayıf olması
– Başlayıp duran idrar akışı
– İdrar sırasında ağrı veya yanma
– Ereksiyon zorluğu
– İdrar veya menide kan görülmesi

prostat sözcü ile ilgili görsel sonucu

PROSTAT KANSERİNİN KOMPLİKASYONLARI

Prostat kanserinin komplikasyonları ve tedavisi şunları içerir:

Yayılan kanser (metastaz)

Prostat kanseri, mesane gibi yakın organlara yayılabilir veya kan dolaşımı veya lenfatik sistemden kemiğe veya diğer organlarınıza gidebilir. Kemiğe yayılan prostat kanseri, ağrı ve kemiklerin kırılmasına neden olabilir. Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine yayıldıktan sonra, tedaviye hala yanıt verebilir ve kontrol edilebilir, ancak tedavi edilmesi olası değildir.

İdrar kaçırma

Hem prostat kanseri hem de tedavisi üriner inkontinansa neden olabilir. İnkontinans tedavisi, sahip olduğunuz tipe, ne kadar şiddetli olduğuna ve zamanla iyileşme olasılığına bağlıdır. Tedavi seçenekleri ilaçlar, kateterler ve ameliyatı içerebilir.

Erektil disfonksiyon (peniste sertleşme güçlüğü)

Erektil disfonksiyon, cerrahi, radyasyon veya hormon tedavileri dahil olmak üzere prostat kanseri tedavisinden kaynaklanabilir. Ereksiyon ve cerrahiye yardımcı olan ilaçlar ve ereksiyon disfonksiyonunu tedavi etmek için vakum cihazları mevcuttur.

PROSTAT KANSERİNİN TEŞHİSİ

DRE (Digital Rectal Exam- Dijital Rektal Muayene) veya PSA (Prostat Spesifik Antijen) testinde şüpheli sonuçların elde edilmesi en önemli bulgulardan biridir, ancak mutlaka kanser olduğu anlamına gelmez ve aynı şekilde yukarıdaki belirtilerin kanserden başka sebepleri olabilir (prostat bezinin iyi huylu büyümesi gibi bazı diğer hastalıklar).

Belirtiler veya anormal DRE ve PSA sonuçlarının iyi huylu büyüme veya prostat kanserinden kaynaklandığını belirlemek üzere doktorunuz biyopsi önerecektir. Biyopsi ultrason eşliğinde (TRUS- Transrektal Ultrasonografi) rektal yoldan yapılır. Bu işlemde, prostat rektuma sokulan parmak büyüklüğünde bir prob ile görüntülenir. Prostatın birçok bölgesinden doku örnekleri alındıktan sonra, bu örnekler mikroskop ile incelenerek, kanser hücresinin olup olmadığına bakılır.

Biyopsi sonuçlarına göre prostat kanseri olduğunuz ortaya çıkarsa, kanserinizin ne kadar agresif olduğunu belirlemek için testler yapılabilir. Doktorunuz tümörün başladığı yerle sınırlı olup olmadığı (lokalize tümör) veya yayılıp yayılmadığını (metastatik tümör) belirlemek üzere bazı testlerin yapılmasını isteyebilir.

– Kanser hücrelerinin kemik dokusuna yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere kemik sintigrafisi

– Vücudun iç bölgelerinin ayrıntılı görüntülerini almak üzere Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRI) ve/veya bilgisayarlı tomografi.

– Hem kemik hemde diğer organ sistemlerini değerlendirmek amacıyla Ga-68 PSMA ile tüm vücut PET/BT incelemesi yapılabilinir.

Bu işlemlerin her biri kanserin düzey ve özellikleri hakkında bilgi verirken, hastalığın evresini belirlemek için oldukça önemlidir. Hastalığınızın evresi hakkında bilgi toplanması, aynı şekilde hangi tedavi programının en iyi sonuçları verebileceğini belirlemek için önemlidir.

Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi mümkün mü? İlginizi Çekebilir Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi mümkün mü?

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ

Prostat kanseri tedavi seçenekleriniz, kanserinizin ne kadar hızlı büyüdüğü, ne kadar yayıldığı ve genel sağlığınızın yanı sıra tedavinin potansiyel yararları veya yan etkileri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Hemen tedavi gerekli olmayabilir

Düşük riskli prostat kanseri teşhisi konan erkekler için, tedavi hemen gerekli olmayabilir. Bazı erkekler asla tedaviye ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, doktorlar bazen aktif sürveyansı (izleme) öneriyorlar.

Aktif izlemde kanserin ilerlemesini izlemek için düzenli takip kan testleri, rektal muayeneler ve muhtemelen biyopsiler yapılabilir. Testler kanserin ilerlediğini gösteriyorsa, ameliyat veya radyasyon gibi prostat kanseri tedavisini tercih edebilirsiniz.

Aktif izlem, kansere neden olan, semptomlara neden olmayan, çok yavaş büyümesi beklenen ve prostatın küçük bir alanı ile sınırlı bir seçenek olabilir. Aktif sürveyans, başka bir ciddi sağlık sorunu olan veya ileri yaşta olan ve kanser tedavisini daha zorlaştıran kişiler için de düşünülebilir.
Aktif izlem: Son yıllarda ortaya çıkan bir alternatif. Bu yöntemde; çok yakın bir takip ve bazen biyopsi tekrarları gerekebiliyor. Aktif izlem, kişideki prostat kanserinin klinik olarak önemsiz olduğu durumlarda tercih ediliyor. Fakat kanserin, klinik olarak önemsiz kanser olduğunu belirlemek kolay bir işlem değil. Ancak düzenli bir takip sonrasında kanserin klinik olarak önemsiz olduğuna karar verilebiliyor. Çoğu zaman aktif izlem, cerrahi veya radyoterapinin ertelenmesi şeklinde olabiliyor.

Cerrahi tedavi

Günümüzde prostata lokalize hastalıkta (erken evre hastalıkta), yaş, PSA gibi faktörler de uygunsa, cerrahi, halen standart tedavi olarak kabul ediliyor. Bu evredeki diğer tüm tedavi yöntemlerinin sonuçları açık cerrahi ile karşılaştırılıyor.

Cerrahide; açık ve laparoskopik olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Ancak her iki yöntemde de prensip aynı. Prostat bir bütün olarak, etrafındaki damar sinir paketi ile beraber veya bu damar sinir paketi korunarak çıkartılıyor. Damar sinir paketi korunduğunda (sinir koruyucu cerrahi), ereksiyon, hastaların tamamına yakınında ortalama 9 ayda ameliyat öncesi düzeye yaklaşıyor. Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkan çok ciddi olmayan idrar kaçırma sorunu genellikle 1 yıl içinde düzeliyor.

Radyoterapi

Kemik ve uzak organ yayılımı olmayan yani metastatik olmayan hastalıkta, hastanın cerrahi tedavi olmasının riskli olduğu durumda veya cerrahi tedaviyi tercih etmediği durumda, genelde hormon tedavisi ile birlikte kombine olarak uygulanıyor.

Hormon Tedavisi

Bu tedavi genellikle prostatın dışına yayılmış veya tekrarlamış hastalarda uygulanıyor. Prostat kanseri androjene bağımlı olarak geliştiği için hormon tedavisindeki amaç, testosteron denilen erkeklik hormonunun etkilerini ortadan kaldırmak ya da baskılamaktır.

Kemoterapi

Genelde hormon tedavisi görmüş, hormona direnç kazanmış ve metastatik evredeki hastalar için tercih ediliyor.

Prostat kanseri tükürükten tespit edilebilir mi? İlginizi Çekebilir Prostat kanseri tükürükten tespit edilebilir mi?
Loading...