Taşikardi nedir? Taşikardinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Sigara, alkol, kafein tüketimi, uykusuzluk veya stres gibi nedenlerle ortaya çıkan taşikardi nedir? Bazı durumlarda, hiçbir belirti göstermeyen ancak tedavi edilmediğinde ani ölümlere yol açan taşikardinin belirtileri ve tedavisi...Taşikardi hakkında merak edilenler haberimizde...

Taşikardi nedir? Taşikardinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Herhangi bir hastalığa veya sebebe bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan sadece kalple ilgili olarak da ortaya çıkabilen taşikardi (aritmi) hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

TAŞİKARDİ (ARİTMİ) NEDİR?

Taşikardi, kalbin istirahat halindeyken normalden daha hızlı attığı yaygın bir kalp ritmi bozukluğudur (aritmi). Kalp atış hızınız kalp dokularına gönderilen elektrik sinyalleri tarafından kontrol edilir. Kalbin anormalliği, kalp atış hızını hızlandıran hızlı elektrik sinyalleri ürettiğinde, normalde dakikada yaklaşık 60 ila 100 atım olduğunda taşikardi oluşur. Kalbin atım sayısı 60’dan daha az olursa bu duruma da tıp dünyasında brakardi denir.

Bazı durumlarda, taşikardi hiçbir belirti veya komplikasyona neden olmaz. Ancak tedavi edilmezse, taşikardi normal kalp fonksiyonunu bozabilir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

– Kalp yetmezliği
– İnme
– Ani kalp durması veya ölüm

taşikardi

TAŞİKARDİ ÇEŞİTLERİ

Düzenli atriyal taşikardiler:

Sinüs taşikardisi: SA düğüm tarafından oluşturulan uyarıların fizyolojik veya patolojik olarak 100 vuru/dakikanın üzerinde olması olarak tanımlanır. Genellikle bazı hastalıklar sonucunda oluşur.

Paroksismal atriyal taşikardi: Ani bir şekilde gelişir. Genellikle başka bir kalp rahatsızlığı olmayan bireylerde gözlenir, kalp hızı genellikle 150-250 vuru/dakika düzeylerindedir.

Atriyal flatter: Genellikle başka kalp hastalığı olan bireylerde oluşur (koroner arter hastalığı gibi). Genellikle son derece yüksek atriyal vuru sayısı (220-400 vuru/dakika) olmasına rağmen kalbin kan pompalayan karıncıklarının kasılma sayısı bu hızın belli bir kısmından oluşur.

Düzensiz atriyal taşikardiler:

Atriyal Fibrilasyon: Kalbin kulakçıklarında düzenli kasılmalar olmadan birbiri ile koordineli olmayan çok sayıda düzensiz uyarıların karıncık kasılmalarından sorumlu AV düğüme gönderilmesi sonucu kalp karıncıklarında da düzensiz kasılmaların oluşması sonucu oluşan düzensiz bir aritmi tipidir. Atriyal fibrilasyona neden olabilecek bazı nedenler şunlardır; stres, ateş, aşırı alkol tüketimi, vücut suyunun azalması, koroner arter hastalığı, kalp krizi vb.'dir.

Çok-merkezli Atriyal Taşikardi: Bu tip taşikardide kalbin kulakçıkları senkronize bir şekilde kasılmasına rağmen, kasılmayı sağlayan uyarı SA düğümden kaynaklanmaz. Bir den fazla aynı anda oluşan uyarılar kulakçığın birçok noktasından oluşur. Bu tip taşikardisi olan hastaların bir çoğunda daha önceden bulunan akciğer hastalığı vardır.

Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri... İlginizi Çekebilir Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri...

TAŞİKARDİ BELİRTİLERİ

Taşikardi ile ilişkili belirtiler ve semptomlar aşağıdaki gibidir:

– Hızlı kalp atımı (hızlı nabız)
– Göğüs ağrısı (anjin) (kalp kası yeterli kan almazsa ortaya çıkan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
– Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
– Baş dönmesi
– Hipotansiyon (düşük kan basıncı)
– Sersemlik hissi
– Çarpıntılar (kalp düzensizliği veya kuvvetli kalp atışı hissi)
– Nefes darlığı
– Ani güçsüzlük
– Bayılma (Senkop)

Taşikardi olan bazı kişilerde herhangi bir semptom görülmez ve bu durum sadece fizik muayene sırasında veya bir elektrokardiyogram olarak adlandırılan kalp izleme testi ile keşfedilir.

TAŞİKARDİNİN NEDENLERİ

Taşikardi, kalbin pompalama hareketinin hızını kontrol eden normal elektriksel dürtüleri bozan bir şeyden kaynaklanır. Birçok şey kalbin elektrik sistemi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bunlar ise:

– Koroner arter hastalığı (ateroskleroz), kalp kapakçığı hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), tümör veya enfeksiyon dahil olmak üzere kalp dokularına, zayıf kan gitmesi ve hasarla sonuçlanan kalp hastalıkları

– Doğumsal kalp rahatsızlıkları (Uzun QT sendromu)

– Hastalık veya kalbin doğumsal anormalliği

– Anemi

– Egzersiz

– Korku gibi ani stres

– Yüksek veya düşük tansiyon

– Sigara içmek

– Ateş

– Çok fazla alkol kullanımı

– Çok fazla kafeinli içecek içmek

– İlaç yan etkileri

– Uyuşturucu kullanımı

– Elektrolit dengesizliği; kandaki sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elementlerin düzeylerinin bozulmasından kaynaklanmakta ve ritim bozukluğuna neden olmaktadır.

– Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm)

Bazı durumlarda da, taşikardinin kesin nedeni belirlenemez.

TAŞİKARDİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kalbe baskı yapan veya kalp dokusuna zarar veren herhangi bir durum taşikardi riskinizi artırabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri veya tıbbi tedavi aşağıdaki faktörlerle ilişkili riski azaltabilir:

– Kalp hastalığı
– Yüksek tansiyon
– Uyku apnesi
– Aşırı aktif veya az aktif tiroid
– Sigara içmek
– Diyabet
– Ağır alkol kullanımı
– Ağır kafein kullanımı
– Keyif verici ilaçların kullanımı
– Psikolojik stres veya kaygı
– Anemi

Diğer risk faktörleri

Taşikardi riskini artırabilecek diğer faktörler şunlardır:

Yaşlılık. Kalpte yaşlanma ile ilişkili yıpranma, taşikardi olasılığınızı artırır.

Aile. Eğer taşikardi veya başka kalp ritmi bozuklukları ile ilgili aile öykünüz varsa, taşikardi riskiniz artabilir.

TAŞİKARDİ TEDAVİSİ

Tedavi metodu aritminin cinsine ve ciddiyetine göre değişir. Kalp dışı sebeplere bağlı taşikardiler, altta yatan sebep düzelmedikçe devam ederler. Onun için bu tür taşikardilerin tedavisi, buna sebep olan hastalığın tedavisiyle mümkündür. Öncelikle bir Kardiyoloji Uzmanının değerlendirmesi önemlidir. Çünkü çarpıntılar kardiyak kökenli olanlardır. Kardiyak nedenler bertaraf edildikten sonra gerekli tedavi yapılır.

Bir çok süreksiz aritmiler yaşam şeklini değiştirmek dışında tedaviye ihtiyaç duymazlar.

Bunlar;
– Kafeinli içecekleri azaltmak veya kesmek
– Alkol alımını azaltmak
– Sigarayı bırakmak
– Bazı ilaçlardan kaçınmak (grip ilaçları gibi)
– Stresi kontrol altına almak
– Betabloker, kalsiyum kanal blokerleri, veya digoksin gibi ilaçlar reçete edilebilir.

Ciddi durumlarda antiaritmik ilaçlar önerilebilir. Bu ilaçlar aritmiye yol açabilecek ciddi yan etkilerinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır.

Taşikardi genellikle kalbin çalışma düzenini bozduğu için kalp durması veya kalp yetersizliğine sebep olur ve hayatı tehdit eder. Ancak atriyal fibrilasyon gibi bazı aritmiler sırasında kalbin içinde pıhtı oluşup daha sonra buradan kopan pıhtıların beyin ve kalp damarlarını tıkama riski vardır. Bu riskin mevcut olduğu hastalar sürekli kan sulandırıcı ilaç almak zorundadır.

Atriyal fibrilasyon gibi bazı aritmilerin hayati tehlikesi düşüktür ve ayakta tedavi edilebilir. Ventriküler taşikardi gibi kalbin karıncıklarından kaynaklanan aritmiler ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.

Çoğu aritmili hasta normal bir hayat sürdürür. Bu yüzden başdönmesi veya bayılma gibi belirtiler görülürse zaman kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir.

Loading...