‘Yıpranma payı konusunda aile hekimleri endişeli

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Uzun: "Kanun çıktığı tarihten önce çalışılan yılların yıpranma hesabına katılmayacağı endişemizin giderilmesi için taslakta düzenleme yapılmalı"

‘Yıpranma payı konusunda aile hekimleri endişeli

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Hakan Uzun, kanun taslağının aile hekimlerinde “kanun çıktığı tarihten önce çalışılan yılların, çalışılan hizmet sürelerinin fiili yıpranma hesabına katılmayacağı” endişesine yol açtığını ifade ederek, kanunun yürürlüğe girdiği tarih öncesinde çalışılan hizmet sürelerini de kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasının uygun olacağını belirtti.

Uzun, AHEF Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kanun tasarısında “fiili hizmet süresi zammı”nın (yıpranma payı), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasına “sağlık personeli ile ilgili” hükmün eklenmesiyle sağlandığını hatırlattı.

Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelikte, “5510 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde sayılan işler ve işyerlerine girecek nitelikte çalışması olanların 2008 Ekim ayı öncesi bu kapsamda geçen çalışmaları emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı hesabında dikkate alınmaz.” hükmü bulunduğuna işaret eden Uzun, şunları kaydetti:
“Bu hüküm değerlendirildiğinde, kanunun çıktığı tarihten itibaren yasa hükmünün geçerli olacağı anlamı çıkarılmaktadır. Bu durumda ise bu kanun çıktığı tarihten önceki çalışılan yılların, çalışılan hizmet sürelerinin fiili hizmet süresi zammı (yıpranma) hesabına katılmayacağı, sayılmayacağı endişesine yol açmıştır. Bu endişemizin giderilmesi için ilgili kanun taslağı maddesinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarih öncesinde çalışılan hizmet sürelerini de kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Yıpranma payının geriye dönük işlemesinden dolayı, emekli olacak personel
nedeniyle sağlık personeli ihtiyacının ortaya çıkacağı iddiası, söz konusu ekonomik koşullar dikkate alındığında çok gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca tasarı ile yıl için 60 gün yıpranma payı verileceği belirtilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verileceğini, yani yıl için 90 gün şeklinde olacağını ifade etmişti,  bunun da yerine gelmesini bekliyoruz.”

AA

Emekli doktora 2 bin lira zam, sağlık çalışanına yıpranma İlginizi Çekebilir Emekli doktora 2 bin lira zam, sağlık çalışanına yıpranma
Loading...