Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Aracını hurdaya çıkartana teşvik, elektrik motorlu araca vergi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 02/02/2018 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Toplam 82 maddeden oluşan ve oldukça kapsamlı düzenlemeler içeren bu yasa tasarısının görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Bugün sizlere tasarının “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirten iki düzenlemesini, dikkatinize sunmak istiyorum.

16 ve daha büyük yaştaki araçların Trafik Kayıt ve Tescilinin silinmesi karşılığı (Hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak 1600 cm3'ü geçmeyen araçlarda 10.000 TL. ÖTV indirimi sağlanacaktır…

Hükümet, “Bu düzenleme ile; model yılı ilerlemiş ve yıpranmış araçların ihraç edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımının teşvik edilmesi suretiyle, araç parkımızın yenilenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, eski araçların çevreye verdiği zararların azaltılması, ihracatımızın artırılması ve yeni oluşacak araç talebiyle üreticilerimizin teşvik edilmesinin” amaçlandığını gerekçe olarak açıkladı.

Tasarının Geçici 1'inci maddesi ile öngörülen düzenlemeyle; 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulu'nca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmaktadır.

5.5 MİLYON ARAÇ FAYDALANABİLECEK

Türkiye'de 2017 sonu itibariyle toplam 22 milyon 500 bin araç sayısı dikkate alındığında; hurda araç teşviğinden yaklaşık 5.500.000 araç faydalanabilecek. Kapsama giren bütün araçların hurda teşviğinden faydalanması durumunda, ÖTV indirimi nedeni ile bütçede 550.000 liralık ÖTV kaybı olacak. Ancak daha önceki hurda teşviği uygulamaları dikkate alındığında; kapsama giren araçların yaklaşık % 30'unun bu uygulamadan faydalanabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda Hazine'nin vergi kaybı 165 milyon lira civarında olacak.

basliksiz-1

Elektrik motorlu taşıtlar MTV Kanunu kapsamına alınıyor

Hükümet, yasa tasarısının genel gerekçesinde; “Elektrik motorlu taşıtlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasını; vergi tabanının genişletilmesi” amacıyla yaptığını ifade etmektedir. Yani vergiye ihtiyaç var elektrik motorlu araçlardan vergi alınmıyor, bundan sonra vergi alınacağı ifade ediliyor.

Tasarının 18'inci maddesiyle; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 5'inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmakta ve bunların kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Yine tasarının 19'uncu maddesiyle; 197 sayılı Kanun'un “Vergileme Ölçü ve Hadleri” başlıklı 6'ncı maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların % 25'i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenleniyor.

Ayrıca bu tasarının 20'nci maddesiyle; 197 sayılı Kanun'un “Vergiye etki eden değişiklikler” başlıklı 11'inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi ekleniyor.

Son olarak, tasarının 21'inci maddesiyle; 197 sayılı Kanun'un Geçici 8'inci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların kanunun (1/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının % 25'i oranında vergilendirilmesi amaçlanıyor.

YAMAN ÇELİŞKİ

Trafik güvenliği ve eski araçların çevreye verdiği zararların azaltılması için; eski araçlarını hurdaya çıkartana ÖTV indirimi yaparken, elektrik motorlu taşıtlara “Vergi tabanını genişletmek” amacı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi getirmek, yaman bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor.

Loading...