Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Hazır beyan sistemi başarılı oldu mu?

12 Mart 2018

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak vergi mükelleflerinin yükümlülük ve ödevlerini vergi dairesine gitmeden, hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla;  2012 yılından itibaren uygulanan “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'' nin kapsamına 01.03.2016 tarihinden itibaren kira gelirlerine ilave olarak ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları da dahil etmiştir.

İki Yıllık Uygulama Sonuçları Neler Anlatıyor?

Hazır beyan sisteminin 2 yıllık uygulama sonuçları, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2016 ve 2017 yılı faaliyet raporlarından aynen aşağıya alınmıştır.
Hazır Beyan Sisteminin 01/01/2016–31/12/2016 dönemine ilişkin sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

n

Hazır Beyan Sisteminin 01/01/2017–31/12/2017 dönemine ilişkin sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

n2

Görüldüğü üzere, 2016 yılına göre 2017 yılında hazır beyan sistemi kapsamında beyanname veren mükellef sayısı ve beyan edilen toplam gelirler artış göstermiştir. Bu da sistemin ilerleyen yıllarda daha başarılı olacağını göstermektedir.

Teknoloji kullanımı başarıyı artırıyor

Bugün itibarıyla ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar gelirlerinden dolayı, gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar; bu sistem aracılığı ile beyanname verebileceği gibi, bu gelirlerine ilişkin olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirilerek beyanname verecek olanlar da, bu sistem üzerinden beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda adlarına gelir vergisi mükellefiyeti tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
Ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenlerin sürekli mükellefiyetleri nedeni ile zaten mali müşavirleri mevcuttur.
Hazır beyan sistemi kapsamına alınan mükelleflerin mali müşavire ihtiyaç duymadan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından adlarına hazırlanmış beyannameleri sistem üzerinden onaylayarak, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri, tabi ki büyük kolaylıktır.
Hazır beyan sisteminin içinde yer alan kira gelirleri nedeni ile beyanname veren mükellef sayısının 2016 yılında 1 milyon 796 bin 340 iken, bu sayı 2017 yılında 1 milyon 884 bin 849 ‘a yükselmiştir. Bir yılda 88 bin 509 yeni mükellef tespiti, Gelir İdaresi'nin teknolojiyi ve veri ambarını başarılı kullanmasının bir sonucudur.
Teknoloji, yaban kazları için çemberi sürekli daraltmaktadır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more