Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Vergi müfettiş yardımcılarının ne suçu var?

30 Eylül 2018

Ülkemizde bu gün itibarıyla Vergi Denetim Kurulu kayıtlarında yer alan vergi inceleme gücü aşağıdaki gibidir;

30szt07a_ist_izm_ank_adn_trb

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Vergi Denetim Kurulu'nun vergi inceleme gücünün neredeyse yüzde 64'ü vergi müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır. Gerçekte tablo böyle değildir. Bugün itibarıyla sayısı 5209 olan vergi müfettiş yardımcılarından yaklaşık 4000'i yeterlilik sınavında başarılı olmalarına ve sınavın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen halen atamaları yapılmadığı için müfettiş yardımcısı olarak görevlerini sürdürmektedirler.

HEM MORAL HEM DE MADDİ KAYIP SÖZ KONUSU

Bu güne kadar aldıkları devlet terbiyesinin bir sonucu olarak çalıştıkları kurumla davalık olmamak adına büyük özveride bulunan vergi müfettiş yardımcıları atamalarıyla ilgili olarak kurumlarına yazdıkları dilekçelere uzun süredir cevap alamamaları ve atamayla ilgili daha ne kadar bekleneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle artık dava açma noktasına geldiler.

Vergi müfettiş yardımcılığı süresi kanunlarda ve yönetmeliklerde 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu üç yılın sonunda yazılı ve sözlü olarak yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanların vergi müfettişi olarak atanması yönünde kanunun emredici hükmü bulunmasına rağmen aradan geçen 3 yıllık sürede hiçbir gerekçe gösterilmeksizin atama işlemi yapılmamıştır. Atama yapılmaması nedeniyle vergi müfettiş yardımcıları 1.000 TL'yi aşkın aylık maaş kaybının yanı sıra, müfettişliğin getirmiş olduğu birçok haktan da mahrum kalmaktadırlar. Bu duruma ek olarak vergi incelemesi ve idarenin teftişi gibi kritik işlerin müfettiş yardımcısı unvanıyla yürütülmesi çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir.

VERGİDEKİ İDDİALI HEDEFLERE MÜFETTİŞ GÜCÜ OLMADAN ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL

Ülkemizde kamuoyu “atanamayan öğretmen” kavramına çok aşina olmakla birlikte, atanamayan vergi müfettiş yardımcısı kavramını ilk kez bizim yazımızla duyacak.

Devlet adına mükellefin cebine el atma yetkisi olan ve çok zor sınavları başararak mesleğe giriş yapan, meslekte de yetki ve yeterlilik gibi çok önemli iki sınavı başaran vergi müfettiş yardımcılarına reva görülen bu muameleyi kabul etmek mümkün değildir.

Devlette benzer durumda olan iş müfettiş yardımcıları kazandıkları davanın Danıştay'da onanması ile birlikte eylül ayı içinde müfettişliğe atandılar. Müfettiş olarak çalıştırmak üzere istihdam ettiğiniz müfettiş yardımcılarını bütün şartları yerine getirmiş olmalarına rağmen müfettişliğe atamamanın gerekçesi ne olabilir? Bu kişiler yetersiz ise niçin yeterlilik sınavında başarısız sayarak elemediniz?

Güvenlik soruşturmaları ile ilgili bir problem varsa; bu kişiler mesleğe alınmadan önce güvenlik soruşturması yapılmadı mı? Hâlâ güvenlikle ilgili bir kaygı varsa, bu kaygının bir an önce giderilmesi gerekirken 3 yıl konuyu sürüncemede bırakmanın kime ne faydası var?

Devleti temsil eden, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştıran ve düzenledikleri raporlarla vergi gelirlerini artıran, böyle bir meslek grubunun işlerine konsantre olmak yerine idarenin anlaşılmaz tutumuyla mücadele etmesinin bu kişilerin motivasyonunu ve verimliliğini düşüreceği aşikardır.

Konunun bir an önce çözülmesinde kamu yararı söz konusudur. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın hem bu sorunu çözmesini, hem de Sayın Adnan Ertürk'ün vefatı nedeniyle 3 aydır atama yapılmayan Gelir İdaresi Başkanlığı'na yeni bir atama yapmasını bekliyoruz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more