Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

Yargıya baskı!

26 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Er­doğan “Ne yani, ben kararname çıkarırken Danıştay'a mı bakaca­ğım?” diye bağırdı ve hızını alamayıp devam etti.
“Danıştay'dan izin ala­caksak ben bu makamda oturmayayım.”
Erdoğan bu sözleri sempozyumda yargıçların yüzlerine karşı söyledi.
Danıştay'ın “Andımız”ı serbest bırakan kararına çok kızdığı anlaşılıyor.
Bu öfkeli tavır ve sert söz­lerin adı “Yargıya baskı­dır!”
Sayın Erdoğan, elbette ki kararname çıkarırken Danıştay'dan izin almaya­caksınız ama hukuktan da ayrılmayacaksınız!
Danıştay'ın görevi Türki­ye Cumhuriyeti yasalarına göre ve Türk Milleti adına karar vermektir.
Hiç kimse, işine gelen kararı kabul edip, işine gelmeyen kararı reddetmek hakkına sahip değildir. “Tek Adam” yönetiminde bile hukuktan ayrılmamak ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermek esastır.
Anayasa'nın 138'inci maddesi “Hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanıl­masında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” diyor.
Bu gerçeği unutmayalım!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more