Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Bu kim?

6 Haziran 2018 Yazarlar

Yazdıklarıyla hayatımıza renk katan Gülse Birsel, “Jet Sosyete” dizisinde oy­nadığı “Gizem” karakteriyle harikalar yaratıyor…
Dizide eski man­ken “Gizem” sürekli, “Bu kim?” diye soruyor!
Buradan hareketle ben de bu yazımda size sorayım…
Bu kim?
Dikkatli okuyunuz, bilene ödül var!
Başlıyorum:
-O bir muhafazakar
-Ama hiçbir zaman net si­yasi görüşü/ inancı/ çizgisi/ duruşu yok…
-Döneme göre değişiklik gösteriyor politik tutumları; son derece pragmatist-popü­list…
Çok çalışkan, kazan­mak için yılmadan mücadele veriyor…
-İyi sonuç almak için kav­gacı, acımasız ve ahlak­sız oluveriyor…
-Kazanmak için herkesle işbirliği yapabiliyor…
-Biraz akıllı, biraz iyi, biraz becerikli…
Çokça cahil, içgüdülerine güveniyor. Rahat kandırıla­biliyor
-Zekasına hakaret edilme­sine çok kızıyor. Çevresinde herkes biliyordu ki o çok bil­gisiz. En acıklısı bilmediğini bilmiyor. Her konuya atlıyor…
-Stratejilere göre değil, ta­kıntılarına göre hareket ediyor…
-Hep haksızlığa uğradığını düşünüyor, söylüyor…
-Her taşın altında düşman arıyor; “Ülke tarihinde düşmanların ondan önce hiçbir kişiyi mahvetmek için bu kadar uğ­raşmadıklarını” düşünüyor…
-Ruh hali genelde bozuk…
Kibirli… Konuşmaların­da mutlaka hakaret unsuru bulunuyor…
-Hayatı boyunca hiçbir toplumsal görgü edin­memiş; düzgün davranmayı yalandan bile olsa beceremi­yor…
-Gözünde pırıltı, ruhunda hırsızlık var…
Nasıl?
Tanıyabildiniz mi? Zor.
Sanırım biraz daha bilgi/ ipucu vermem gerekiyor.

Hep kişiselleştiriyor

Sahi…
Bu kim?
-Her şeyi inanılmaz kişi­sel algılıyor…
-Sürekli övülmek- alkışlan­mak istiyor. Eleştiriye taham­mülü yok…
-Karşıdan ilgi bekliyor ve fakat ilgi gördüğünde karşı­dakinin zayıf karakterli olduğu­nu düşünüyor…
-Miting-toplantı yapıp söy­lev çekmeye bayılıyor. Dü­şüncelere değil, hislere hitap ediyor…
-Konuşmalarında gerçekle­ri çarpıtıyor. Asla doğruları konuşmayan ve yanlış söyledi­ğini kabul etmeyen biri…
O bir yalancı; çevre­sinde bulunanlar bile şöyle diyor: “Böyle bir saçmalığı istersen uyduramazsın!”
-Çalıştığı yardımcılarını hep beceriksiz görüp haka­ret ediyor. Ona göre, etrafın­daki herkes geri zekalı…
-Ekibini sıklıkla değiştiriyor…
-Hayat boyu memurluk yapan bürokratları küçüm­süyor: “Kaç para kazanıyor ki bunlar?”
-Onun kafasında herkes gözüne girmeye çalışan bir yağcı…
-Yasa-yönetmelik tanımı­yor; herkesi kovabileceğine inanıyor
-Kontrolsüz öfke patlamaları yaşıyor.
Kindar
-Acımasız…
-Tipik bir kadın düşma­nı. Hatta tacizci…
Aydınları sevmiyor; onla­rı “kendini beğenmiş” gö­rüyor; tahammül edemiyor tek birine bile, aşağılıyor
-Düşünsel değerlere saygı duymuyor…
-Şeytani hilekarlıktan hoşla­nıyor…
Medyaya çok önem veri­yor. Hakkında çıkan olumlu makaleler o gün yüzünde gül­ler açılmasına sebep oluyor…
Haberlere inanmıyor; bütün haberler önceden planlanmış, manipüle edilmiş ve tasarlanmıştı! Yani hepsi sahte…
Dedikodu dışında bilgi sev­miyor, dinlemek istemiyor…
Toplantılardaki konuş­malardan sıkılıyor, tepki veriyor. Dikkatini bir konuya verme süresi çok kısa. Ne ka­dar çok konuşursanız, o kadar az dinliyor…
-Konuşan hep kendisi olsun istiyor. Sonsuza kadar konu­şabilir…
-Pek göstermese de epey korkak

Sağ kolu damadı

Sanırım…
Bir fikriniz olmaya başladı.
Evet, bu bir devlet adamı!
Devleti yönetme konusunda da bazı notlar sıralayayım:
-Yönetim ve siyasette asır­lardır görülmemiş büyük bir değişim yapmak istiyor; ama ne vizyonu ne de fikri var bunu yapabilecek…
İnşaat yapmanın ötesin­de hiçbir konuda bilgi sahibi değil…
-Dış politika görüşleri ve seçe­nekleri konusunda tek bir bilgisi yok…
Okumuyor. Yazılı herhangi bilgiye şöyle bir bile bakmıyor. Kimilerine göre disleksi/oku­yamama sorunu var. Algılama becerisinin kısıtlı olduğunda her­kes hemfikir… (Hayatı boyunca okulu sevmedi. Fırsat buldukça okula gitmedi zaten. Bir ders kitabı almamaktan hep gurur duydu.)
-Ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yö­netmeyi seviyor. Kanun, Meclis tanımaz biri…
-Yönetiminde hep aile birey­lerine görev veriyor…
Sağ kolu damadı… (Ki da­madın babası bir dönem hapiste yattı.)
Kızı her şeyi; hayatta onu anlayan tek kişi. Özel toplantıla­ra bile girmesine izin veriyor…
-39 ve 33 yaşındaki iki oğluna ailenin ticari işlerini yaptırıyor
-Ailesi dışında kimseye güvenmiyor. Ailesine tek söz edene kaplan kesiliyor…
Para ve gücü çok seviyor.
-Otoriter adamlara hayranlık duyuyor. Bu nedenle Putin'i beğeniyor. Generaller ile sohbetten hoşlanıyor, ünifor­malarına bayılıyor. Bir generalin göğsünde ne kadar madalya varsa, o kadar iyi olduğunu sanıyor…
-Suçu hep ondan önce­ki yöneticilere atıp, onları sürekli kötülüyor. Ülkedeki “tüm sorunların kaynağı onlar” diyor…
-Kendini kusursuz sanı­yor…
Uzatmayayım…
Evet, kim bu?
Size bir gün düşünme süresi…

sozcu-banner-1 YAZARIN TÜM YAZILARI