Hukuk varsa…

Tayyip Bey, Atatürk'ün vasiyetini tartışmaya açtı. AKP iktidarı 16 yıl için­de neredeyse her kuruluşu ele geçirdi ama İş Bankası gibi sağlam kurumlara egemen olamadı.
Şimdi, Atatürk'ün vasiyeti gereği CHP tarafından temsil edilen yüzde 28 oranındaki İş Bankası hisselerini kanun yoluyla Hazine ve Maliye Ba­kanlığı'na geçirerek bankanın yöneti­minde söz sahibi olmayı amaçlıyorlar.
Güya Atatürkçü geçinen MHP de, AKP'nin tasarısını Meclis'te destekle­yeceğini açıkladı. O zaman kanun kabul edilecek demektir.
Fakat bu hukuki olacak mıdır? Hayır!
Ülkede hukuk kaldı mı ki?
12 Eylül darbesinden sonra Dev­let Başkanı olan Kenan Evren de, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine el koymuştu ama yüksek mahkemeler Atatürk'ün vasiyetnamesindeki açık hükümleri geçerli sayarak İş Bankası hisselerini CHP'ye iade etmişti. CHP bu hisselerden doğan nemanın tamamı­nı vasiyet gereği Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na dağıtıyor.
Şimdi Meclis'ten bu konuda çıkacak hukuk dışı bir kanunun Anayasa Mah­kemesi tarafından iptali gerekir. Peki, iptal eder mi? Ülkede hukuk varsa bunu yapar!

Loading...