Kararname ve ferman!

Muhalefet partileri birbirini yiyedursun, demokraside muhteşem bir noktaya geldik!
Türkiye artık kararnamelerle yönetiliyor.
Kararname dediğin şey ne? Öyle bir kurulun, meclisin, uzman bir heyetin aldığı karar değil… Bir kişinin tek başına verdiği karar Resmi Gazete'de yayınlanıyor. Alın size nur topu gibi Kanun Hükmünde Kararname!
Muhteşem bir demokratik yönetim şekli (!)
Sevgili Bekir Coşkun bu kararnamelere “Ferman” adını verdi.
Gerçekten “Kanun Hükmünde Kararname”lere “Ferman” adı çok yakışıyor.
Eskiden padişahlar tek başına, herhangi bir konuda ferman çıkarırlardı. Bu kanun olarak uygulanırdı.
Döndük dolaştık, gerisin geriye gidip, yüzyıllar sonra o eski çağlara geldik!
Helâl olsun bize… Dünya ileriye, biz geriye…
Eskiden “Eller aya, biz yaya” diye bir söz vardı. Bugünkü durumumuz da öyle bir şey!
Bakalım bu fermanlarla Türkiye nasıl bir ülke olacak?
Meclis mi dediniz? Onu bir kalem geçin. Böyle bir rejimde Meclis olsa ne olur, olmasa ne olur?

plusbanner2x
Loading...