Türk ve Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızdı. “Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği”nin adlarındaki “Türk ve Türkiye” sözcüklerinin kaldırılmasını istedi. Yasamadaki çoğunluğa güvenerek böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir!
Peki, neden bu öfke? Adı geçen kuruluşların görüşlerini beğenmiyor da ondan…
Bazı konularda yönetime aykırı gelen açıklamalar olabilir ama bu, o kuruluşların isimlerinin değiştirilmesini mi gerektirir? Demokratik bir hukuk devletinde böyle şey olabilir mi?
Bir zamanlar “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık!” diyen Erdoğan şimdi bu ülkenin tıp ve hukuk adamlarından oluşan önemli kuruluşlarına “Türk ve Türkiye” sözcüklerini çok görüyor.
Adalet eski Bakanı ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk bu konuya hukukçu olarak şöyle açıklık getirdi:
“Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adlarındaki ‘Türk' ve ‘Türkiye' sözcükleri yasa ile konulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılması söz konusu olamaz! Nokta!”
Aman Hikmet Sami hoca! Aykırı görüşlerle iktidarı kızdırma! Senin de ‘Türk' olan soyadını kaldırırlarsa ne yaparsın?

Loading...